gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

„Osmičkové roky jako mezníky v dějinách Ostravy“

Termín konání akce: 8.11.2018 - 9.11.2018

Naše gymnázium uspořádalo ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 již XV. středoškolskou studentskou konferenci, tentokráte na aktuální téma "osmičkových výročí". Veškeré informace o pestrém dvoudenním programu přinášíme v rekapitulačním textu, doplněném žebříčkem týmů studentské soutěže v ulicích a výběrem fotografií ze všech akcí/míst konferenčního programu. Neváhejte a ochutnejte neopakovatelnou konferenční atmosféru ve snímcích z fotogalerie pod článkem!

 
 
Dvoudenní akce se uskutečnila s finanční podporou Statutárního města Ostravy a ve spolupráci s partnerskými institucemi - Archivem města Ostravy, Ostravským muzeem, Antikvariátem a klubem Fiducia, Městskou galerií současného umění PLATO a Muzeem Hlučínska. Tradiční dvoudenní akce byla zároveň jedním z konkrétních projektů, kterým naše škola naplňuje své zaměření v síti ASPnet UNESCO ČR. Konference se zúčastnilo více než čtyřicet studentů našich dějepisných seminářů (septimy a oktávy / 3. a 4. ročník) a také třicet studentů z dalších pěti ostravských gymnázií se svými učiteli dějepisu. 
 
První konferenční den se odehrával tradičně v prostorách naší školy, v nejprostornější učebně fyziky, která již léta supluje roli tolik chybějící gymnaziální auly. Vzácné hosty, žáky a profesory hostujících škol ráno po deváté přivítala ředitelka gymnázia Jana Huvarová. V úvodu rekapitulovala dlouhou tradici studentských historických konferencí na naší škole, ta letošní je v pořadí již patnáctou od roku 2006. Organizátoři Petr Šimíček a Jiří Sovadina pak v úvodu přiblížili účastníkům program celé dvoudenní akce a nalákali je na nová překvapení, která je letos oproti minulým ročníkům čekala. 
 
Po oficiálním úvodu se pak konference rozjela naplno, uvedení do tématu zásadních zlomů v našich dějinách XX. století přineslo zamyšlení historika Jiřího Nemináře z Muzea Hlučínska. Ten kladl ve svém vystoupení Osmičková výročí a klíčové okamžiky našich dějin ve 20. století v našem regionu množství zneklidňujících a provokativních otázek, na něž se pak snažil nalézat odpovědi, často v interakci s debatéry z publika prezentujícími odlišné pohledy či přístupy. Během hodinového vystoupení procházel postupně jednotlivé "osudové roky" a sledoval jakými mýty, stereotypy, paměťovými stopami a formami připomínání jsou provázeny. Po přestávce následoval blok zaměřený na vizuální prameny. Martin Juřica z Archivu města Ostravy v rámci své přednášky Historické události XX. století na dobových fotografiích Ostravy promítal dobové snímky i faksimile textových pramenů a doplnil je jako kronikář našeho města zasvěceným komentářem. Zasadil je pokaždé do celonárodního kontextu a často doprovodil jednotlivé události dobovými zajímavostmi či téměř neznámými skutečnostmi. Na jeho vystoupení plynule navázala Kateřina Barcuchová z Ostravského muzea, která komentovala Ostravské století v objektivech filmových kamer. 

Po obědě jsme přivítali v moderované besedě nazvané Historie v divadelních hrách, vzácného hosta, ostravského dramatika a dramaturga divadla Aréna Tomáše Vůjtka. Moderátorka Monika Horsáková, která na Slezské univerzitě v Opavě vede obor audiovizuální tvorby, vyzpovídala autora ověnčeného mnoha prestižními divadelními cenami, včetně Ceny Alfréda Radoka. Zajímalo ji, proč tak silně akcentuje ve svých hrách i samotné dramaturgii Arény témata z nedávných dějin. Tomáš Vůjtek promluvil o inspiračních momentech, které jej vedou ke zpracování tak traumatických témat, jakými jsou procesy 50. let, holocaust, poválečné vyhnání Němců a vypořádání se s kolaboranty či podoby spolupráce se Státní bezpečností za komunismu. Účastníkům konference přiblížil proces psaní, nástrahy, které jej provázejí i poměr mezi historickými fakty a autorskou licencí. Toto setkání bylo pro většinu účastníků přirozeným vyvrcholením prvního konferenčního dne.
 
Ve čtvrtek se konference přenesla do centra města, dvanáct studentských týmů z šesti středních škol (Gymnázium Olgy Havlové, Wichterlovo gymnázium, Gymnázium Pavla Tigrida, Matiční gymnázium, Gymnázium Hrabůvka, Střední umělecká škola a gymnázium Ostrava-Zábřeh) se sešlo v devět ráno u Elektry, aby do druhé hodiny měřili své síly v "pátračce", kterou pro ně organizátoři připravili v ulicích města a několika významných ostravských institucích. Tato soutěž zavedla studentské skupiny do týmů do partnerských institucí - Archivu města Ostravy, Ostravského muzeem, Antikvariátu a klubu Fiducia a Městské galerie současného umění PLATO. V každé z nich měli specifický badatelský nebo tvůrčí úkol - v archivu pracovali s historickými prameny, v muzeu s exponáty výstavy o první republice, v galerii natáčeli film a v antikvariátu psali na psacích strojích samizdatové texty. Plnili však také úkoly na památných místech přímo v ulicích města a také teoretické úkoly ve svém "pátracím listu" (jeho autoři z GOH ocenili pomoc Pavla Měrky z Wichterlova gymnázia pro přípravu otázek v prvním oddíle).

Konference letos vyvrcholila v hudebním klubu Cooltour v centru města. Tam organizátoři ocenili nejlepší studentské týmy z uliční hry a pro účastníky i jiné fanoušky historie či kvalitní rockové hudby připravili speciálně pro tento večer dvě novinky. První z nich byla premiéra a zároveň derniéra jevištní scénické textové koláže na téma zlomů a zvratů XX. století, doprovázená rejem historických snímků a hudební improvizací, v níž účinkovalo sedm statečných oktavánů a dva jejich dějepravci. Celý dvoudenní maraton uzavřel koncert hudební skupiny Everyday Robots - garage blues-rock v podání tria našich nedávných a nezapomenutelných absolventů.
 
Konečné pořadí týmů v "pátračce":
1. Honzovy rakve            81
2. Wigymáci            75
3. Odboj OH            67
Ostravská kavárna            66
Concidence revival            66
Turbomozci            65
Schimitschek jugend    65
Šmeralka                    63
Byly jsme na pizze...    63
Hajďáci            62
Leopold            61
ČDS            57
 
Snímky ve fotogalerii - soubor Romana Karkošky doplnil několika fotografiemi Jiří Sovadina.
 
Petr Šimíček
  • Publikováno: 11.11.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba