gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Osmý ročník Příběhů bezpráví u nás na škole

Termín konání akce: 21.11.2012 - 21.11.2012

Ve středu 21. listopadu se na našem gymnáziu uskutečnil již osmý ročník Příběhů bezpráví - akce Člověka v tísni, v rámci které nabízí školám zdarma dokumentární film pojednávající o moderních československých dějinách, letos konkrétně o období normalizace v komunistickém Československu. Po projekci filmu následuje vždy debata s pamětníkem.

Osmý ročník Příběhů bezpráví u nás na škole

Letos jsme promítali film České děti (rež. Karel Strachota / ČR / 2012 / 38 min.), který autoři zaměřili na jednu z nejvýraznějších protikomunistických iniciativ pozdních 80. let - hnutí České děti. Svůj manifest zveřejnilo v květnu 1988 a mezi signatáři byli převážně mladí lidé. Hnutí tak projevilo nezávislé myšlení a zásadní měrou přispělo k demonstracím v letech 1988 a 1989, zejména během tzv. Palachova týdne v lednu roku 1989. Autoři se v dokumentu České děti zaměřili především na mladé publikum, jemuž chtějí připomenout, že potřeba postavit se proti bezpráví není podmíněna věkem. Ve snímku se kombinují dobové záběry a materiály s hranou rekonstrukcí tehdejších událostí. Vizuálně atraktivní pojetí podtrhoval dynamický střih a originální hudba.

Po promítnutí snímku následovala beseda s Monikou Horsákovou, dramaturgyní České televize a Českého rozhlasu Ostrava, která na sklonku 80. let studovala v Praze na Filosofické fakultě, stýkala se s některými lidmi z prostředí undergroundu a nezávislých iniciativ. Vyprávěla o pochmurné atmosféře normalizačního bezčasí, o významu samizdatu a nezávislé hudby na rozvoj "normálního" mladého člověka v nenormální době, rekapitulovakla pražské demonstrace od 28. října 1988, přes Den lidských práv a Palachův týden až k listopadovým dnům roku 1989. Jako účastnice demonstrací popsala studentům brutalitu policejních zásahů. V závěru se rozvinula debata o životě studentů za stávky v roce 1989.

  • Publikováno: 28.11.2012

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba