gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

„Ostrava v době protektorátu“ – V. ročník středoškolské studentské konference

Učitelé a studenti Gymnázia Olgy Havlové opět po roce uspořádali ve dnech 15.-16. března 2010 již V. ročník studentské středoškolské konference, která tematicky dotvářela cyklus novodobých československých dějin v regionálním kontextu. Akce se zúčastnilo téměř osmdesát středoškoláků z osmi gymnázií z Ostravska, ale také ze spřátelené školy z Chocně. Se studenty na konferenci přišli také jejich učitelé dějepisu, kteří si tak mohli z akce odnést mnohé metodické náměty a inspiraci pro svou práci. Konference se konala pod záštitou primátora města Ostravy pana Petra Kajnara, město Ostrava její konání podpořilo grantem, podpořil ji také Svaz bojovníků za svobodu a Památník II. světové války v Hrabyni.

První konferenční den slavnostně zahájila ředitelka školy Dagmar Juchelková, hlavní organizátor představil program akce a konference započala projekcí cenných záběrů z německých a českých filmových týdeníků, které svým komentářem doprovodil učitel Gymnázia Pavla Tigrida Marcel Mahdal. V návaznosti na filmový materiál pak studenty ve formě přednášky s podporou multimediální prezentace dobových pramenů seznámil se základními rysy protektorátní správy české i německé, odbojovými skupinami i každodenností života pod okupací. Ve svém vystoupení se pochopitelně zaměřil především na události vztahující se k dějinám Ostravy a okolí města. Po krátké přestávce v dopoledním bloku vystoupili studenti Gymnázia Olgy Havlové, kteří ve formě krátkých biografických medailonů představili významné osobnosti odboje a protektorátní správy české i německé. Na ně navázali jejich učitelé blokem paralelních workshopů „Osudy, vzpomínky, reflexe doby“, v nichž interpretovali v rozpravách se zúčastněnými studenty a kolegy dobové memoárové a literární texty. Jiří Sovadina pracoval s úryvky z deníku mladé skautky Lídy Šumné z Kopřivnice, která ve svých záznamech reflektovala události protektorátní a válečné. Petr Šimíček analyzoval ve své skupině postupy a cíle protisovětské protektorátní propagandy na ukázkách z cestopisné knihy „Cesta do ráje“, zachycující postřehy českých protektorátních dělníků a rolníků z cesty po okupovaných územích SSSR v roce 1942. Lukáš Bárta ve svém workshopu interpretoval, porovnával a uváděl do dobového kontextu literární texty českých spisovatelů z období německé okupace.

Odpolední program byl uveden animovaným filmem Jiřího Trnky „Pérák a SS“ z roku 1946, který navodil atmosféru pro vyvrcholení prvního konferenčního dne, kterým bylo bezesporu vystoupení pamětníků spisovatele Oldřicha Šuleře a pana Miroslava Knoppa. Jejich zajímavé vzpomínky na léta mládí po Mnichovu a německé okupaci, protektorátní tísnivou realitu, totální pracovní nasazení i atmosféru osvobození Ostravy účastníky na více než dvě hodiny zcela pohltily.

Druhý konferenční den byl zahájen projekcí filmového dokumentu Transport do neznáma, zachycující osudy ostravských Židů za války, především však události Akce Nisko nad Sanem – prvního transportu evropských Židů. Dokument doprovodil dalšími zajímavými historickými fakty a se studenty debatoval profesor Slezské univerzity v Opavě a odborník na tuto problematiku Mečislav Borák. Po krátké přestávce přestavila nový dokument ostravského studia České televize „Sloužil jsem ve wehrmachtu“ profesorka Ostravské univerzity Nina Pavelčíková, která v úvodu před projekcí seznámila studenty s historickými reáliemi z dějin Hlučínska do roku 1938 a po promítání rovněž ochotně odpovídala na dotazy účastníků.

Po obědě poprvé v dějinách pořádání konferencí účastníci a hosté opustili gymnázium a přistavenými autobusy se přemístili do Památníku II. světové války v Hrabyni, kde byl připraven odpolední program, vztahující se především k tématu osvobozování Ostravy a okolních měst a obcí v rámci ostravské operace. O smyslu, současné podobě a sbírkách památníku promluvila v úvodní řeči zasvěceně jeho ředitelka Jana Horáková. Na ní pak navázali studenti Gymnázia Olgy Havlové, kteří přečetli vybrané úryvky ze seminárních prací – vzpomínky rodinných příslušníků na osvobození Ostravy a okolních obcí. Očekávaným vrcholem druhého konferenčního dne byly vzpomínky účastníka bojů II. světové války a osvobozování Ostravy, tankisty, generála Mikuláše Končického, který ve strhujícím vyprávění studentům popsal válečné operace, život vojáků na frontě a ostravskou operaci. V závěru také seznámil účastníky s činností ostravské pobočky Svazu bojovníků za svobodu a organizátorům konference předal pamětní list této organizace. Následovala prohlídka nových expozic Památníku II. světové války se zajímavým a zasvěceným komentářem odborných pracovnic.

Poté konferenci oficiálně uzavřeli organizátoři s nadějí, že v příštím roce opět přivítají na půdě gymnázia účastníky dalšího ročníku...
 

Konference v ČT
Pamětní list

  • Publikováno: 18.3.2010

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba