gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Otevření nově rekonstruovaných učeben IVT 2 a HV

Symbolikou prvního podzimního měsíce v roce je vstup do nového školního roku. Tomu letošnímu školnímu roku 2008-2009 předcházely práce, které se za aktivního provozu uskutečnit nemohly, a proto jsme školu v období dvouměsíčního prázdninového volna proměnili na staveniště a skladiště materiálu, které pouze v elektro rozvodech obsahovalo 700 metrů kabeláže. Oblaky prachu z demoličních stavebních prací byly skutečně v celém ředitelském pavilonu.

Nová učebna IVT 2 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Není zde pouze nový nábytek, židle či výpočetní technika, ale zásadní změna je především v nové elektroinstalaci s kvalitními datovými rozvody a osvětlením žákovských pracovišť. Aby výuka probíhala v prostorově uspokojivých podmínkách, které vyhovují především žákům a jejich vyučujícím, musel být prostor učebny IVT 2 rozšířen a náš správce počítačové sítě se přestěhoval do menší kanceláře.

Velké proměny se dostalo i hudebně. Tóny, které zaznívají z naší staré učebny hudební výchovy, jsou stále stejné, ale prostředí, ve kterém se hudebně vzdělávají naši zpěváci, je kulturnější a hlavně ozvučené kvalitní technikou, vybavené novým nábytkem a navíc vždy pozitivně naladěnými pedagogy. Nová hudebna může do budoucna sloužit i jako mini přednáškový sál, který poslouží žákům, pedagogům i hostům k nejrůznějším prezentacím nebo využijí toto příjemné prostředí při konání každoročně pořádaných studentských konferencí.

Slavnostního otevření obou učeben se nemohli z organizačních důvodů zúčastnit všichni žáci školy, ale Kvinta B a vyučující přivítali PhDr. Jaroslavu Wenigerovou, náměstkyni hejtmana, která přijala pozvání ředitelky školy Mgr. Dagmar Juchelkové a dne 24. 9. 2008 za doprovodu melodické písně Jaroslava Ježka David a Goliáš „pokřtila“ obě učebny a popřála žákům, aby vědomosti nabyté ve školních lavicích dokázali přenést do osobního a později profesního života. Možná si za několik let jen zanotují u počítače.

Celkové náklady na rekonstrukci učeben dosáhly 738 tisíc korun českých. Z toho 643 tisíc bylo hrazeno z prostředků MS kraje, z prostředků školy bylo vynaloženo 52 tisíc a Sdružení Poznání věnovalo do celého projektu 43 tisíc korun. Všem, kteří se podíleli na získání finančních prostředků, patří velké poděkování.

Pavla Titurusová

  • Publikováno: 30.9.2008

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba