gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Podpora talentovaných žáků na Gymnáziu Olgy Havlové (říjen 2017)

Termín konání akce: 24.10.2017

Dne 24. 10. 2017 proběhl ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic monitoring projektu TALENTMANAGEMENT v Ostravě, v rámci kterého probíhá díky finanční podpoře Statutárního města Ostravy projekt Podpora talentovaných žáku na GOH.

K uvedenému dni byly v rámci projektu zakoupeny moderní senzory, např. přenosný datalogger LabQuest. S LabQuestem lze měřit v terénu i ve třídě. Lze ho použít samostatně nebo propojit s počítačem. Lze k němu připojit mnoho senzorů současně, některé z nich jsou integrované přímo v přístroji. Naměřená data lze pomocí mnoha zabudovaných nástrojů analyzovat přímo v přístroji, ale také přes WiFi posílat do žákovských tabletů.

V rámci projektu se žáci zúčastnili Úvodního soustředění Turnaje mladých fyziků 2018 pořádané FJFI. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) pořádala u příležitosti

31. ročníku Turnaje mladých fyziků Úvodní soustředění, které žákům pomůže se v celé soutěži lépe zorientovat. Úvodní soustředění bylo nejen dobrou přípravou, ale žáci se na něm seznámili se soutěží, úkoly pro rok 2017/2018 a byl jim předveden i ukázkový souboj.

Dále se student oktávy účastní „Výletu do reálné vědecké práce ve fyzice“ (VYDRA) 2017.

VYDRA je série aktivit zaměřených na rozvoj badatelských schopností nadaných studentů středních škol. Studentům chce ukázat, že reálná fyzika obnáší řadu rozmanitých a tvůrčích činností – formulací řešeného (nejen fyzikálního) problému počínaje a prezentací výsledků odborné i laické veřejnosti konče.

Cílem aktivity je připravit těmto studentům půdu pro to, aby si mohli práci fyzika sami úspěšně vyzkoušet. Snahou je poskytnout studentům informace o tom, jakými způsoby je možné přistupovat k řešení otevřených badatelských úloh, na co se při jejich řešení zaměřit a s čím je nutné při jejich řešení počítat.

Plánované kurzy mají za cíl studenty motivovat, aby se naučili k řešení přistupovat aktivně, aby se sami snažili formulovat problémy a hledat postupy řešení a aby neváhali klást si otázky a diskutovat se svými spolužáky a vedoucími.

Dále se žáci připravují na aktivity, např. Středoškolská odborná činnost (SOČ), Turnaj mladých fyziků (TMF) nebo Otevřená věda, které vynikajícím způsobem podporují již rozjetou badatelskou činnost studentů.

Mgr. Jiří Šamaj

Účastnický list

  • Publikováno: 30.10.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba