gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Politické procesy 50. let na GOH - seminář pro učitele

Vzdělávací akci zahájila ředitelka GOH Mgr. Dagmar Juchelková a Petr Pánek z pořádajícího občanského sdružení PANT. Učitelé, kterých na seminář přišlo čtyřiačtyřicet, zhlédli po zahájení filmový dokument ostravského studia ČT "Trest smrti" z cyklu Abeceda komunistických zločinů, který prostřednictvím svědectví pamětníků navodil téma nezákonností a brutality komunistického režimu 50. let.

Po filmové projekci následovala shrnující historická přednáška "Politické procesy 50.let v Československu" PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D., pracovníka Ústavu soudobých dějin AV ČR. Jiří Pernes v ní rekapituloval únorové události roku 1948, poúnorové zakladatelské období režimu, iluze československých komunistů o "vlastní cestě k socialismu, sovětský tlak a příklad organizování politických procesů ve východním bloku, první politické procesy v Československu, jejich důsledky a také pozdější politické procesy se členy KSČ. V závěru se soustředil na změnu politického klimatu po smrti Stalina a Gottwalda, zmírnění teroru a celkovou bilanci komunistické justice.

Po krátké přestávce na tuto přednášku navázal Mgr. Petr Šimíček z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě, který učitelům předvedl práci s výukovými prezentacemi a metodickými listy. Prezentoval dvě výukové prezentace, které převádějí přednášku Jiřího Pernese do výkladové a vizuální podoby, poté předvedl ilustrativní prezentaci "Politické procesy jako divadlo" a v závěru také metodické listy obsahující archivní prameny, otázky pro studenty a základní informace pro učitele.

Odpolední část zahájil Mgr. Tomáš Fajkus ze společnosti Dokumenty, mládež & společnost, který představil práci s metodickým materiálem využívajícím videosvědectví dětí politických vězňů 50. let ve výuce. Učitelům předal metodickou publikaci s vloženým DVD se záznamem svědectví Dcer 50. let.

Následovala prezentace Mgr. Jiřího Hrušky z Gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě „Němá barikáda Jana Drdy jako zdroj socialisticko-realistické poetiky v literatuře a filmu", v níž demonstroval nejen kořeny a východiska socialistického realismu, ale také možnosti filmového střihu pro působivější a zajímavější výuku.

Seminář uzavřel PhDr. Jiří Sovadina z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě, který učitelům představil výukový portál Moderní Dějiny a možnosti, které nabízí učitelům i jejich žákům. Vyvolal také živou debatu o novém portálu, z níž k radosti tvůrců a redaktorů vyplynulo zjištění, že většina ze zúčastněných učitelů již s portálem aktivně pracuje. Účastníci semináře si odnesli jako vždy kromě zážitků a nových informací také veškeré prezentované metodické materiály a filmové dokumenty na DVD, které tak mohou okamžitě použít ve výuce. Zároveň dostali také osvědčení (akreditace MŠMT č.j. 9058/2009-25-180).

Semináře se také účastnila paní Eva Vláhová ze sdružení Dcery 50. let a za Konfederaci politických vězňů pan Zdeněk Růžička.

Krátkou filmovou reportáž Respektu ze semináře najdete zde

Petr Šimíček
 

  • Publikováno: 21.10.2009

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba