gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Postupujeme do celostátního kola SOČ!

Termín konání akce: 11.5.2017

Ve čtvrtek 11. května 2017 proběhlo na VŠB-TUO krajské kolo SOČ. Naše škola měla zastoupení ve čtyřech oborech – informatice; fyzice; teorii kultury, umění a umělecké tvorby; a v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Naši studenti se této soutěže pravidelně účastní a dosahují výborných umístění. V letošním ročníku se po delší době podařilo uspět studentům společenskovědních oborů, když do celostátního kola, které se letos uskuteční v Boskovicích ve dnech 16.–18. června, postoupila z prvního místa práce Matěje Prokopa a Jana Neubauera.

Výsledky krajského kola:
1. místo v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory – Matěj Prokop a Jan Neubauer ze septimy B s prací ISIS a jeho dopady na dnešní svět
3. místo v oboru fyzika – Martina Šarmanová z oktávy A s prací Konvexní obálky konečných systémů v molekulových simulacích
3. místo v oboru teorie kultury, umění a umělecké tvorby – Zuzana Podolová z 2. C s prací Krása
4.–9. místo v oboru informatika – Sotirios Pupakis ze sexty A s prací Docházkový systém
Všem účastníkům SOČ blahopřeji, děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji hodně štěstí v celostátním kole.

Mgr. Kateřina Trojek, školní koordinátor SOČ
 

  • Publikováno: 24.5.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba