gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Pozvánka na valnou hromadu shromáždění delegátů Spolku Poznání při GOH

Termín konání akce: 9.1.2018

Pozvánka

na valnou hromadu shromáždění delegátů Spolku Poznání při GOH
sídlem Ostrava – Poruba, Marie Majerové 1691/4,

která se bude konat dne 9. 1. 2018 v 17 hod. v učebně fyziky Gymnázia Olgy Havlové
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba nových členů správní rady
3. Projednání a schválení výsledků hospodaření Spolku za rok 2017
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018
5. Projednání a schválení plánu činnosti Spolku
6. Usnesení a závěr

 

V Ostravě dne 22. 12. 2017 Martina Birkeová
 

  • Publikováno: 22.12.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba