gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Přednáška Československé obce legionářské

Termín konání akce: 24.10.2018

 Ve středu 24. 10. 2018 se žáci kvarty B zúčastnili v rámci dějepisu přednášky ve vzdělávacím  centru Pant v Moravské Ostravě na téma Československé legie a vznik republiky 1914–1920.

Zanedlouho tomu bude již sto let, co v závěru 1. světové války vzniklo samostatné Československo. Nikdy by k tomu nedošlo nebýt tisíců legionářů v Rusku, Itálii a Francii, a také dobrovolníků v řadách americké, srbské a britské armády. Byl to výsledek svobodného rozhodnutí Čechů a Slováků, zahraničních krajanů a válečných zajatců, kteří zaměnili pohodlí domovů a relativní bezpečí zajateckých táborů za nebezpečné strádání a riskování života na válečných frontách. Jejich úspěchy se staly nejpádnějším argumentem v mezinárodním politickém zápase vedeném T. G. Masarykem a v konečném důsledku přiměly dohodové mocnosti k plnému uznání práva Čechů a Slováků na vlastní stát

Přednáška žákům vylíčila okolnosti vzniku, formování a průběh bojového nasazení legií během světové války a občanské války v Rusku. Přiblížen byl i  každodenní život legionářů od zajateckých táborů, přes frontové zákopy až po jejich často dobrodružný návrat do osvobozené vlasti. Naživo byly  prezentovány střelné i chladné zbraně, výstroj a stejnokroje legionářů. To vše v podání členů Československé obce legionářské – organizace, kterou založili samotní legionáři v roce 1921.

  • Publikováno: 25.10.2018

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba