gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Přednáška Elektromobil? (vybrané aspekty jeho technologie a provozu)

Termín konání akce: 8.11.2019

V pátek 8. 11. proběhla pro žáky kvinty A přednáška na téma Elektromobil? (vybrané aspekty jeho technologie a provozu).

Přednášejícím byl doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, VŠB - TU Ostrava, který v hodině fyziky žákům přiblížil vybrané milníky historie elektromobily. Zároveň proběhla diskuze nad fyzikálními souvislostmi, např. indukčním principem elektromotoru; souvislosti tlaku v pneumatice se spotřebou energie pro pohyb nebo jak je to se zrychlením u vozidel s předním, zadním pohonem a 4x4 budou-li mít stejné parametry pohonu.

  • Publikováno: 13.11.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba