gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Přednáška Jaderná fyzika v medicíně

Termín konání akce: 24.3.2021

Ve středu 24. 3. proběhla v rámci fyzikálního semináře online přednáška Ing. Terezy Hanušové z Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ FJFI ČVUT) o nukleární medicíně, radiodiagnostice a radioterapii.

Radiologická fyzika (která je velmi zajímavá, užitečná, lidská, aktuální a mezioborová oblast fyziky) se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. V rámci přednášky byly žáci seznámeni např. s využitím lineárního urychlovače, PET kamery, aplikace radiofarmak k diagnostickým či terapeutickým účelům.

Jiří Šamaj
 

  • Publikováno: 29.3.2021

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba