gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Přednáška o předválečném pevnostním opevnění ČSR

V březnu zavítal do dějepisného semináře Ing. Jiří Čaputa, který studentům představil v historických souvislostech pozici Československa v druhé půli 30.let 20. století. V poutavé prezentaci prokládané dobovými fotografiemi, mapami a plány představil systém československého pevnostního opevnění, jeho francouzskou předlohu, československá specifika, podrobně popsal jednotlivé objekty lehkého i těžkého pevnostního pásma, jejich výzbroj, technické parametry, způsob výstavby a hlavně zamýšlenou funkci v případě obrany proti útočící německé armádě. Přednáška vyvrcholila zajímavou diskusí se studenty semináře na téma „Měli jsme se bránit?“.

 

  • Publikováno: 25.3.2011

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba