gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Přednáška prof. Zdeňka Kalába

Termín konání akce: 1.11.2017

Ve středu 1. 11. 2017 se Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., předseda ČAAG - České asociace geofyziků, z. [1]s. z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. věnoval devíti studentům z fyzikálního semináře.

V první části setkání v konferenčním sále Ústavu geoniky AV ČR si studenti vyslechli přednášku na téma Historické a současné seismometry pro monitorování vibrací. Následně měli studenti možnost prohlédnout si starší i novější přístroje a záznamy zachycené těmito přístroji. Poté proběhla diskuze na téma zemětřesení ve světe a jeho důsledky. Na závěr nám Prof. Kaláb jeden seismometr věnoval, za což mu velmi děkujeme.

Mgr. Jiří Šamaj

  • Publikováno: 8.11.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba