gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Přednášky spotřebitelského práva na naší škole

Termín konání akce: 3.4.2017 - 28.4.2017

V průběhu dubna proběhly v rámci hodin ZSV a společenskovědního semináře (sexty, septimy, oktávy) přednášky na téma „Spotřebitelské právo“. Hodiny vedl náš absolvent Matěj Kočvara, v současnosti student právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která se zapojila do programu propagování spotřebitelského práva na středních školách.

Přednášky se týkaly reklamace – jak ji podat, aby spotřebitel uspěl, co se zamítnutou nebo nevyřízenou reklamací, dále nákupů na internetu – jak na odstoupení od kupní smlouvy, problémy s poškozenou zásilkou nebo neoprávněné požadavky prodejců. Dalším zajímavým tématem bylo uzavírání smluv – jak vznikají, jak se uzavírají, co je tvoří. Studenti následně získali studijní materiál ve formě informační brožury společnosti dTest.

Předmětová komise ZSV

  • Publikováno: 8.6.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba