gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Předprázdninové bilancování

Milí studenti, vážení rodiče,

prázdniny se rychle přiblížily, krátí se poslední dny školního roku 2011/12. Toho školního roku, který je i můj poslední ve funkci ředitelky školy. Byla jsem zde s vámi společně 7 let.

Práce ve škole mě moc a moc bavila a uspokojovala. Byla to pro mne doba možná stejná jako ta vaše se dny veselými i smutnými, plná zvratů v osobním i pracovním životě. Rok co rok se na gymnáziu něco posouvalo, měnilo k novému, lepšímu. Mým krédem vždy byla pracovitost, férovost, jasná vize. A ta se mi naplnila - a to i díky vám, vy jste byli při tom, byli jste nápomocni tomu, aby se škola stala jednou z nejdokonaleji vybavených v kraji, aby v ní pracovali tvůrčí a aktivní učitelé, aby byla na veřejnosti oceňována a považována za nejlepší gymnázium v době, kdy dochází k výrazným finančním škrtům v rozpočtech škol, kdy spousta zásadních legislativních změn komplikuje až paralyzuje nelehkou práci ředitelů, kdy obrovský demografický pokles způsobuje zavírání či slučování škol.

Všemi úskalími jsme šťastně propluli. Vy, studenti, získáváte vzdělání na škole, která se těší zájmu široké veřejnosti, na škole, jejíž jméno v současné době znamená to nejcennější, osvědčenou a vybranou značku.

Ovšem i vy sami tuto značku tvoříte. Vy jste se spolupodíleli na kvalitě školy svými znalostmi, svým chováním, reprezentací gymnázia. A jsem na vás pyšná! Umíte se chovat, jste chytří a slušní. Umíte si vážit hezkého prostředí, věřila jsem vám, že bílá barva stěn zůstane bílá a hodiny bez nevhodných zásahů budou přesně odměřovat své minuty. Nezklamali jste moji důvěru. Jsem šťastná a je mi ctí, že jsem mohla tak skvělou školu s kultivovanými studenty a vynikajícími pedagogy řídit.

Milí studenti, loučím se s vámi, přeji vám mnoho spokojených a šťastných dnů na našem gymnáziu, úspěšné završení studia vykonáním maturitní zkoušky a dále i získáním vysokoškolského diplomu. Ale to je ještě hodně daleko, teď na vás čekají chvíle strávené s kamarády i s rodinou. Ať jsou naplněny krásnými zážitky, ať prožijete úžasné prázdniny!

Mgr. Dagmar Juchelková

 

  • Publikováno: 28.6.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba