gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Překladatelská soutěž ( září 2013)

U příležitosti oslav nedožitých 80. narozenin paní Olgy Havlové a Evropského dne jazyků vyhlašujeme pro studenty vyššího gymnázia

PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ

" Dopisy Olze"
anglicky, francouzsky, německy, španělsky

Uzávěrka přihlášek: 9. září 2013*
Termín odevzdání: 27. září 2013*
Vítězné překlady budou vyhlášeny 3. října 2013.

*vždy svému vyučujícímu angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny

Účastníci si vyberou jeden ze tří zvolených dopisů, přeloží do cizího jazyka a odevzdají práci ve formátu Word, písmo Times New Roman, řádkování 1,5. Soutěžit mohou jednotlivci nebo páry.
 

Dopis č. 44

Dopis č. 74

Dopis č. 97

  • Publikováno: 3.9.2013

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba