gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Přijímací řízení 2020

Vážení rodiče a uchazeči o studium, 

na této stránce naleznete odkazy na dokumenty s informacemi o přijímacím řízení.

Stránka bude průběžně aktualizována.

Vyhlášení přijímacího řízení

Nové vyhlášení přijímacího řízení

 

Podstatné změny v přijímacím řízení pro letošní školní rok vyvolané koronavirovou krizí:

  • Povinnost odevzdat při vstupu do školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu – BEZ NĚJ NEBUDE UCHAZEČI UMOŽNĚN VSTUP DO ŠKOLY
  • Prodloužení času na vyplnění testů z M a ČJ – viz údaje v pozvánce
  • Jeden termín konání zkoušky
  • Nemožnost podat odvolání – tato úprava ale neznamená, že nemohou být přijati uchazeči, kteří se ocitnou „pod čarou“; zákonní zástupci těchto uchazečů mohou podat tzv. žádost o vydání nového rozhodnutí (viz informace v dokumentu Jak postupovat po vyhlášení výsledků přijímacího řízení), které má podobný dopad jako odvolání

Jsme si vědomi toho, že není jednoduché se zorientovat ve všech změnách a nových pravidlech souvisejících s přijímacími zkouškami.  Pokud i po prostudování níže uložených dokumentů zůstanou nějaké Vaše otázky nezodpovězené, bez obav se na nás obraťte, kontakty naleznete zde: http://www.gyohavl.cz/kontakty.html

Věřím, že společně překonáme všechna úskalí této složité doby. Hodně štěstí a pevné zdraví všem!

Jana Huvarová

 

Nové termíny a harmonogram zkoušky

 

Pro uchazeče z 5. tříd:

Kritéria přijímacího řízení

Organizace přijímací zkoušky

Opatření na ochranu zdraví v průběhu přijímacích zkoušek

Čestné prohlášení

Jak postupovat po vyhlášení výsledků přijímací zkoušky

Předběžná volba cizího jazyka

 

Pro uchazeče z 9. tříd:

Kritéria přijímacího řízení

Organizace přijímací zkoušky

Opatření na ochranu zdraví v průběhu přijímacích zkoušek

Čestné prohlášení

Jak postupovat po vyhlášení výsledků přijímací zkoušky

Předběžná volba cizího jazyka

 

 

 

 

Informace naleznete také na stránkách krajského úřadu.

Soubory ukázkových úloh,  ilustrační testy a další informace jsou k dispozici na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

  • Publikováno: 4.6.2020

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba