gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Přípravné kurzy 2020

Naše gymnázium pořádá pro všechny zájemce o studium na naší nebo jiné střední škole přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školu, a to pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ z matematiky a českého jazyka.
Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky ZŠ organizuje naše škola vždy v období od ledna do dubna. Toto načasování považujeme za nejvhodnější vzhledem k termínu přijímacích zkoušek na SŠ.

Kurzy zahrnují: 10 lekcí z ČJ po 60 minutách a 10 lekcí z M po 60 minutách

Místo konání: budova Gymnázia Olgy Havlové, ul. M. Majerové 1691

Lektoři: plně kvalifikovaní a zkušení učitelé Gymnázia Olgy Havlové

Časový harmonogram:

Kurzy budou probíhat v období od 20. 1. 2020 do 2. 4. 2020 (mimo jarní prázdniny 10. - 16. 2. 2020).

Dny v týdnu (vyberete si na přihlášce):

pro 5. třídu - pondělí, středa, čtvrtek

pro 9. třídu - pondělí, středa

 Začátek v 15 hodin, konec v 17:05 hodin

 

Cena kurzu je 1800,- Kč.

 

Přihlášky do přípravných kurzů budeme přijímat od 14 hodin dne 26. 11. 2019.


Zájemci budou do kurzu zařazeni podle pořadí doručených přihlášek až do naplnění kapacity kurzů.


Zaplacení kurzovného proveďte převodem na účet školy:

Komerční banka, číslo účtu: 54833761/0100; variabilní symbol je rodné číslo žáka (není nutné uvádět číslo za lomítkem), do poznámek je nutné uvést jméno žáka.

Platba musí být provedena nejpozději do 7 dnů od zadání přihlášky, jinak bude přihláška zrušena.

 

Těšíme se na Vás a věříme, že tento kurz přispěje k úspěšnému složení přijímacích zkoušek.

Zbavte se trémy a strachu z přijímacích zkoušek tím, že budete dobře připraveni!

  • Publikováno: 13.11.2019

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba