gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Přírodní zahrada na Gymnáziu Olgy Havlové (říjen 2017)

Termín konání akce: 18.10.2017

V areálu školního pozemku byl ve školním roce 2016/2017 s podporou Moravskoslezského kraje realizován projekt Přírodní zahrady, který umožňuje rozvoj badatelsky orientovaného, podporuje rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispívá k budování kladného vztahu žáků k přírodě. Byla provedena výsadba stromů a keřů domácího původu, byla založena bylinková zahrádka, vysázeny rostliny přitahující motýly, zhotoven hmyzí hotel, čmelákovník, ptačí budka a instalováno krmítko pro ptáky.

Harmonogram projektu: září 2016 - červen 2017

Hlavní cíl projektu:

  • Zhotovením přírodní zahrady umožnit žákům i širší veřejnosti sledování proměn přírody a podpořit tak rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení.

Dílčí cíle:

  • Využít areál přírodní zahrady k badatelsky orientovanému vyučování ve výuce přírodovědných předmětů a výtvarné výchovy.
  • Využít areál přírodní zahrady v rámci projektových dní Život v zahradě a u příležitosti každoročního pořádání Ekokonference pro žáky základních škol našeho regionu.
  • Informovat o využitelnosti přírodní zahrady a přínosu ke zvýšení biologické rozmanitosti a zefektivnění edukačního procesu.


Klíčové aktivity


Klíčová aktivita 1:

Realizovat přírodní zahradu v areálu školního pozemku včetně všech jejich prvků (výsadba stromů a keřů domácího původu, rostlin přitahujících motýly, založení bylinkové zahrádky, zhotovení hmyzího hotelu, ptačí budky, čmelákovníku, instalace ptačího krmítka).


Klíčová aktivita 2:


Podpořit rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispět k budování kladného vztahu žáků k přírodě.

Peněžní prostředky byly získány z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů činí 50 000 Kč. Moravskoslezským krajem nám byla přidělena dotace v požadované výši 36 000 Kč (72 % nákladů), zbylých 28 % nákladů je hrazeno z vlastních zdrojů školy.

Mgr. Martin Fluksa

  • Publikováno: 8.11.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba