gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Program ochránkyně lidských práv

Termín konání akce: 4.12.2014

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 navštívila Moravskoslezský kraj veřejná ochránkyně práv. V rámci její návštěvy měli naši studenti kvarty A i B jedinečnou možnost zúčastnit se programu, který uspořádala Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Tématem programu byla odlišnost ve školském prostředí.

Nabízely se otázky jako: Co to znamená být jiný, jaké může mít odlišnost výhody a nevýhody, jak skupinové prostřední ovlivňuje to, zda je někdo vůdcem party nebo obětním beránkem, co je to efekt přihlížejícího a proč bych zrovna já měl pomoci, když vidím, že je někomu ubližováno, co je v kompetenci veřejného ochránce práv a jak může v podobných případech pomoci.

Program se skládal z interaktivního představení s otevřeným koncem, po kterém následovaly 4 skupinové workshopy, ve kterých studenti rozebírali představení z různých úhlů pohledu, vyjadřovali své pocity pomocí tzv. živých soch, snažili se vžít do podobných situací, přemýšleli nad vlastními odlišnostmi a zamýšleli se nad různými oblastmi diskriminace prostřednictvím konkrétních případů, které řeší veřejná ochránkyně práv.

Díky zkušenostem získaným v jednotlivých workshopech mohli studenti vstoupit do představení, které zhlédli na začátku programu, a měnit chování jedné z postav příběhu. Na závěr proběhlo opět ve skupinách vyhodnocení celého programu samotnými studenty.

Kateřina Trojek

  • Publikováno: 16.12.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba