gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Prohlídka Ostravy z pohledu člověka bez domova

Termín konání akce: 3.5.2019 - 6.5.2019

3. 5. a 6. 5. 2019 se studenti semináře ze společenských věd zúčastnili komentované prohlídky Ostravy z pohledu člověka bez domova, která je pořádaná skupinou Pragulic Ostrava.

Naše skupina, čítající patnáct seminaristů, se sešla před hlavním vchodem do Nové Karoliny, kde jsme se setkali s naším průvodcem panem Evženem. Prohlídku započal ještě na tomtéž místě vyprávěním o svém životě a také o okolnostech, za jakých se dostal na ulici. Evžen nám velice emotivně popisoval, jak se k němu v této době postavili jeho nejbližší a také stát, který po revoluci neměl zájem o tělesně postižené pracovníky, mezi něž pan Evžen patřil. Pokračoval ve výkladu o době, kdy Ostrava žila z těžby a zpracovávání uhlí. Po několika minutách jsme se přesunuli k budovám Trojhalí. Tři dříve dlouho opuštěné a chátrající budovy, které v minulosti sloužily jako koksovny. Dnes jsou to víceúčelové haly, které slouží pro pořádání různých sportovních a jiných akcí. Dále naše prohlídka pokračovala do katakomb „dvojčat“, kde jsme měli možnost si prohlédnout, popř. vyzkoušet tvz. Iglou, což je nouzový přístřešek pro lidi bez domova. Nakonec Evžen zahájil diskuzi, během které se snažil zjistit, jak bychom se zachovali my v situaci, kdybychom se ocitli na ulici. Naše prohlídka se však chýlí k závěru. Přes lávku u obchodního centra jsme se dostali až ke kostelu sv. Josefa, kterému se také říká „Don Bosco“. Na tomto místě nám Evžen popisoval, jak důležitý význam pro něho měla Bible. Zvláště pak v době, kdy se začínal vracet do běžného života. Na závěr jsme se ještě dozvěděli něco o historii kostela a jeho dnešním postavení. Poté jsme se před kostelem rozloučili a odcházeli plní emocí.

Lenka Pitronová, septima B
 

  • Publikováno: 14.5.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba