gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Projekt FAIR PLAY

Projekt FAIR PLAY – studenti za rovnoprávnost v rámci organizace Amnesty Intenational i na naší škole (listopad - prosinec)

Amnesty International ČR byla založena v roce 1991, zapojila se do mezinárodních aktivit a postupně začala rozvíjet i svou práci doma. Dnes její zaměstnanci spolu s dobrovolníky a aktivisty vzdělávají studenty základních a středních škol o lidských právech, poskytují podporu žadatelům o azyl, propagují ochranu žen, usilují o odstranění diskriminace, o systémové změny v zákonech i praxi.

Sekce Vzdělávání k lidským právům Amnesty International ČR loni odstartovala nový projekt Fair Play – studenti za rovnoprávnost. Zaměřuje se na prevenci diskriminace, rasismu a extremismu.  
Hlavní lákadlem se stala tzv. živá knihovna.

V loňském školním roce spolupracovalo na projektu dvanáct základních a středních škol a nízkoprahových klubů v Praze, Brně a Ústí nad Labem. Byla zde realizovaná řada vzdělávacích lidskoprávních aktivit cílených na problematiku diskriminace, rasismu a extremismu. Amnesty tak reaguje na narůstající nesnášenlivost a rasistické nálady v české společnosti.

Naše škola se v rámci předmětové komise ZSV rozhodla, že se do projektu také zapojí. Jsme jedinou školou v Ostravě, která se projektu zúčastní. Vybrali jsme třídu tercii A, která projde jednotlivými workshopy v rámci předmětu výchova k občanství.

Začátkem listopadu proběhl ve třídě interaktivní workshop, který studenty uvedl do problematiky. Studenti se učili rasistické a xenofobní postoje rozeznávat, seznámili se s principy a fungováním předsudků a stereotypů a taky s důsledky, které mají na konkrétní lidi. Teď přichází na řadu Živá knihovna. Ta proběhne na naší škole 1. prosince 2014.


Co je to Živá knihovna?


V Živé knihovně si studenti místo knížek mohou „půjčit“ osobu se zajímavým životním příběhem, se kterou by si v reálném životě třeba nikdy nepopovídali, a zeptat se jí na všechno, co je zajímá. Osobnosti, se kterými se studenti budou moci seznámit, jsou příslušníci různých menšin žijících v České republice.

„Živá knihovna pomáhá studentům překonávat strach z neznámého, nabourávat zažité stereotypy a dává jim možnost získat vlastní zkušenost. Pro knihy je tento projekt zároveň jedinečná příležitost podílet se na vnímání různých menšin a předávat své osobní zkušenosti mladým lidem,“ vysvětluje Jiří Bejček, manažer sekce Vzdělávání k lidským právům AI.

Živé knihy, které si studenti půjčí, jim jsou po dobu cca 20 minut k dispozici a odpovídají na jejich otázky, případně sami iniciují diskuzi. „Knihy“ si studenti půjčují po malých skupinkách, aby měli prostor pro osobní kontakt a nebáli se například diskuse a otázek před celou třídou. Studenti, kteří získají bezprostřední prožitek s živými knihami, se budou moci zúčastnit také mediálního workshopu, během kterého budou reflektovat působení masových médií a vytvářet vlastní mediální výstupy z Živé knihovny.

Andrea Kantorová, předmětová komise ZSV

  • Publikováno: 19.11.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba