gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Recenze knihy "Společně dějinami"

Přinášíme text o naší publikaci z pera Heleny Mandelové, dlouholeté předsedkyně Asociace učitelů dějepisu České republiky.

Každoročně je v posledních pěti letech významnou událostí na porubském gymnáziu studentská konference pořádaná učiteli dějepisu této školy a členy občanského sdružení PANT. Tématy jsou významná období 20. století. Na škole se scházejí studenti – delegáti středních škol Ostravska, Hlučínska nebo Opavska a jejich učitelé, přijížději i zájemci ze vzdálenějších regionů, např. Zlína apod. Konference se těší nebývalému zájmu škol, ani není možné všechny uspokojit. Na závěr si účastníci odnášejí sborník příspěvků a veškeré textové materiály, se kterými během konference pracovali, učitelé dostávají navíc metodické textové a obrazové materiály k dané problematice.

V průběhu pěti let byla tématy těchto setkání: Ostrava v době Protektorátu – Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé – Mýty a realita komunistického Československa – Československo a Ostrava v roce 1968 – Československo a Ostrava v čase normalizace. Základem některých z nich byly události v Ostravě a okolí, většina však postihuje dění na celém území naší republiky. Tak se to také promítá do sborníku, který byl vydán jako dokument o pěti dosavadních konferencích.

Každá kapitola má jednotnou strukturu: motivační úvod s myšlenkami nebo úryvky z děl významných osobností, představení obsahu dvoudenního studentského setkání, kalendárium – přehled významných událostí dané etapy dějin, úvodní článek s charakteristikou tématu a nejzávažnějších problémů a mnoho dokumentů. Mezi ně patří vzpomínky pamětníků, korespondence, deníky, úřední dokumenty, články z tisku, fotografie a reprodukce výtvarných děl, úryvky ze studentských seminárních prací, otázky k diskusi nebo pracovní otázky ke studentským workshopům atd. Množství a škála historických dokumentů je mimořádná a obdivuhodná. Archiv autorů je bohatý a cenný. Těžko má podobné zdroje k dispozici většina učitelů. Publikace má i vynikající grafickou úpravu a velmi kvalitní tisk. Celá publikace je na vysoké profesionální úrovni.

Totéž lze říci také o DVD přiloženém ke knížce a nazvaném shodně Společně dějinami. Nejen že představuje veškerý materiál sborníku, ale jsou zařazeny i další vynikající materiály k výuce, většinou ve formě powerpointové prezentace. Tu mohou učitelé využít vcelku nebo si z ní vybrat některé části – umělecké texty, úřední dokumenty s pracovními listy, fotografie, karikatury a dobová výtvarná díla, plakáty, obrazy a plastiky. Využívají i obsah užitý na portále PANTu Moderní dějiny a přičleňují další bohatství pramenů.

Na DVD je snadná orientace – vše je uspořádáno tematicky a uvnitř témat je členění podle dílčích pohledů. V současné době je různými autory nebo institucemi připravována a na CD, DVD nebo webových stránkách prezentována řada programů s historickými náměty, málokteré však snese srovnání s tímto DVD. Mezi největší přednosti náleží výběr a uspořádání dokumentů úzce korespondující s potřebami praktické výuky. Je to logické, autoři využívají mnohaleté zkušenosti ze své práce ve škole. Zdánlivě by tomu tak nemuselo být po technické stránce – uspořádání a kvalitě reprodukovaných materiálů. Přesto forma odpovídá obsahu. Každý, kdo se něco podobného pokoušel vytvořit, musí ocenit špičkovou podobu pomůcky a uvědomit si, jakou energii, čas i prostředky si DVD vyžádalo. Je to tím obdivuhodnější, že autoři učí na plný úvazek, připravují portál Moderní dějiny, vyvíjejí bohatou vzdělávací činnost a účastní se různých aktivit u nás i v zahraničí. Ač jsou finance ve školství vynakládány na mnohé, svou kvalitou a užitečností nesrovnatelné produkty již druhý rok realizují členové PANTu své projekty ve volném čase a na vlastní náklady, které nejsou malé, když od ministerstva zatím nedostali žádnou podporu – grant nebo dotaci.

Ještě jedna stránka této činnosti si zaslouží zmínku – obdiv musí vzbudit také to, že kromě pochopení vedení gymnázia a kolegů získali i další stoupence svého snažení. Jak jsem viděla při příležitosti slavnostního křtu publikace 10. prosince, dokázali kolem sebe soustředit velký okruh zaujatých spolupracovníků z řad „pamětníků“, kolegů i studentů. Podařilo se jim přesvědčit některé instituce, získat od představitelů města Ostravy, Moravskoslezského kraje i některých podnikatelů na pořádání konferencí i vydání svorníku a jejich DVD podporu a sponzorské dary hradící část nákladů; bez významu nejsou, jak jsme pozorovali na prosincové konferenci I mlčení je lež, úzké vztahy a spolupráce s pracovníky ostravské televize. Souvisí to jistě s jejich zaujetím pro vzdělávání a výchovu žáků a studentů, které přenášejí na ostatní. Školy, které sborník s DVD získají, budou mít zaručenu inspiraci i podklady pro ty činnosti a kapitoly dějin, které zařadí do svých hodin a obohatí jimi své žáky.

Kolektivu autorů – Petru Šimíčkovi, Jiřímu Sovadinovi i Tomu Rettovi a celému sdružení PANT blahopřejeme. Podrobnější informace o jejich činnostech najdete na www.moderni-dejiny.cz.

Helena Mandelová
 

  • Publikováno: 25.3.2011

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba