gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Regionální centrum pro učitele fyziky (září 2018)

Termín konání akce: 12.9.2018

Ve středu 12. 9. 2018 proběhlo první setkání projektu "Elixír do škol" ve školním roce 2018/19.

Tématem setkání bylo povídání o detektorech částic, konkrétně o exkurzi do Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně u Moskvy. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s vědeckým pracovištěm, o kterém se v porovnání s CERNem příliš neví.
 

V SÚJV probíhá experimentální a teoretický výzkum v oboru jaderné a částicové fyziky. Program exkurze byl složen z přednášek a exkurzí na vědeckých pracovištích:

 1. Laboratoř jaderných problémů
  • seznámení s laboratoří
  • neutrinový projekt Bajkal
  • neutrinový detektor DANSS
  • transmutace vyhořelého jaderného paliva
  • exkurze k Fázotronu (seznámení s moduly a protonovou terapií)
 2. Radiobiologická laboratoř
 3. Laboratoř jaderných reakcí
  • exkurze ke komplexu urychlovačů skládající se z cyklotronů těžkých iontů a Mikrotronu
  • seznámení s hmotnostním separátorem supertěžkých prvků MASHA
  • setkání a diskuze s prof. I. Zvarou, který se zabývá radiochemií supertěžkých prvků
 4. Laboratoř informačních technologií
 5. Laboratoř neutronové fyziky
 6. Laboratoř teoretické fyziky
 7. Laboratoř fyziky vysokých energií
  • seznámení s laboratoří a projektem NICA
  • exkurze k Nuklotronu

další exkurze:

 1. Muzeum SÚJV
 2. Muzeum kosmonautiky Moskva

Organizační zajištění pobytu v SÚJV zajistil sekretariát Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna. Ubytování, stravování a transfer z letiště Sheremetyevo do Dubny a zpět byly organizačně zajištěny ústavem. Program byl zajištěn dlouhodobě vyslanými pracovníky v SÚJV.

Mgr. Jiří Šamaj
 

 • Publikováno: 17.9.2018

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba