gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Rok po roce - nová výstava v prostorách školy

Termín konání akce: 29.1.2019

Dějepravci našeho gymnázia vytvořili v roce 2014 v rámci aktivit spjatých s portálem Moderní dějiny.cz putovní výstavu Rok po roce, která zachycuje na ploše dvanácti panelů zlomové události poválečné historie a přináší výběr významných fenoménů československých dějin v kontextu dějin světových. Loni  si autorskou aktualizaci a výrobu panelů na tvrdém podkladu v rámci konání středoškolské konference objednala naše škola a díky tomu je výstava od konce ledna 2019 natrvalo instalována v přízemní chodbě šestitřídního pavilonu. Věříme, že zaujme všechny milovníky nedávné historie a stane se kvalitním pomocníkem učitelů dějepisu!

Inspirací pro tvůrce výstavy byl rozhlasový pořad, který pod názvem Rok po roce připravovali pro Český rozhlas publicistka Petruška Šustrová a historik Petr Koura. Původní scénáře přepracovala Petruška Šustrová do podoby výchozích podkladů pro potřeby stejnojmenného výukového kompletu. Vzniklo tak devět shrnujících textů, které vždy mapují pětileté období a jsou založeny na hojných citací z dobových pramenů i prací renomovaných historiků. Autoři výstavy využili tyto hutné, shrnující a čtivé texty jako inspirační zdroj a podklad pro vytvoření jednotlivých výstavních panelů. Společně se svými studenty promysleli jejich konkrétní strukturu a obsah. Základem jsou krátké texty vystihující podstatné události a fenomény daného období, které jsou doplněny obrazovými prameny – fotografiemi, karikaturami nebo články a titulky z dobového tisku.

Výstava pokrývá období světových i československých dějin od roku 1945 do roku 1989, přičemž oba tyto hraniční roky, tak bohaté na zlomové události, mají svůj vlastní výstavní panel. Celou výstavu tak zarámovaly a texty, které je divákům přibližují, připravila speciálně pro výstavu Petruška Šustrová. Ostatní panely zachycují vždy události konkrétních pěti let, texty pro ně vybírali učitelé a studenti. U všech citovaných textů jsou uváděni autoři či pramenné zdroje, neoznačené texty pocházejí ze shrnujících textů výukového kompletu Rok po roce. Pro každé pětileté období poválečných dějin nabízí výstava kaleidoskop textových a obrazových informací k dějinám světovým v horním pásu a paralelně k dějinám československým v pásu spodním. Oba jsou viditelně odlišeny barevně a předěl mezi nimi tvoří časová osa, ke které jsou konkrétní události a fenomény graficky přiřazeny.

Názvy pětiletých údobí:
1945–1949: Padá železná opona
1950–1954: Horká studená válka
1955–1959: Západní Evropa se sjednocuje
1960–1964: Rovnováha strachu
1965–1969: Mládí se bouří
1970–1974: Klid? Jen v Evropě
1975–1979: Pokusy o uvolnění
1980–1984: Druhá studená válka
1985–1989: Kolaps východního bloku

Koncepce výstavy, výběr textů z výukového kompletu Rok po roce:
Jiří Sovadina a Petr Šimíček
 (panely 3 až 11)

Autorské texty: Petruška Šustrová (panely 2 a 12)

Grafické zpracování: Jiří Sovadina

  • Publikováno: 8.2.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba