gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Rychlé prsty - dovednost pro život

INTERSTENO - Mezinárodní federace pro zpracování informací, bylo založeno roku 1887 v Londýně s původním dodatkem „Mezinárodní federace pro těsnopis a psaní na stroji“. Její poslání - snaha po výměně informací z oblasti výuky i praktického používání těsnopisu a psaní na stroji – se v důsledku stálého růstu důležitosti informací a rozvoje informačních technologií rozšířilo na oblast výuky a praxe využívání klávesnicového písma a těsnopisu při zpracovávání informací. INTERSTENO je napojeno na UNESCO a sdružuje v současné době 25 zemí ze všech kontinentů světa.

Když na počítači tvoříme dokument, spoustu času a energie využijeme na to, že hledáme písmenko na klávesnici a „datlujeme“ text. Umíme-li psát hmatově, tzv. naslepo všemi deseti prsty, nemusíme mozek zatěžovat hledáním písmen. Přemýšlíme jen nad vhodnými slovy a myšlenkami a prsty samy ťukají do kláves rychlostí až 400 úhozů za minutu.

 
Jistě mi dáte za pravdu, že umět psát všemi deseti znamená pracovat s počítačem efektivně, soustředěně, profesionálně. Výhod není málo: rychlost zápisu, praktičnost, čitelnost, snadná editovatelnost napsaného textu.
 
Pokud se chcete naučit psát všemi deseti, máte možnost přihlásit se v září do kroužku „Psaní na klávesnici všemi deseti“, který nabízíme žákům prim a sekund.    
 
Již za rok se možná budete moci přihlásit do mezinárodní internetové soutěže INTERSTENO. Soutěží se v 10minutovém opisu, který je pro všechny účastníky stejný. Píše se v mateřských jazycích, popř. se soutěžící mohou zúčastnit i cizojazyčné soutěže ve zvoleném jazyce. Opis je zaslán prostřednictvím internetu do centrály, která provede vyhodnocení a práce, které splňují všechny podmínky, jsou zařazeny do výsledkové listiny v několika kategoriích – děti, žáci, junioři, praktici. Úspěšní účastníci získají mezinárodní certifikát.
 
V dubnu 2013 se čtyři nejlepší „písařky“ naší školy - žákyně sekundy B Michaela Kupková, Janka Marschalková, Lenka Marschalková a Kamila Šamajová do 11. ročníku soutěže INTERSTENO 2013 přihlásily. V kategorii 12 – 16 let soutěžilo 424 dětí (367 úspěšných + 57 neúspěšných). Kritéria byla velmi tvrdá: chybovost do 1 % a rychlost nad 180 hrubých úhozů.
 
Nejlépe z našich se umístila Míša Kupková. 263 úhozů za minutu a 0,076 % chybovost znamenalo 93. místo na světě v kategorii PUPILS.
Bližší informace o soutěži najdete na www.intersrteno.org.
 
 
Všem děvčatům gratuluji k získání mezinárodního certifikátu a doufám, že v dubnu 2014 se do soutěže přihlásí více žáků.
Zuzana Kozubová
  • Publikováno: 22.8.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba