gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Seminář v Bad Marienbergu (2006)

(Die Europäische Union in der Welt von morgen)

Am 1. Mai 2006 trafen fünf europäische Länder im Seminar in Bad Marienberg zusammen. Das waren die Tschechische Republik, Deutschland, Slowenien, Polen und Ungarn. Die tschechische Delegation bestand aus ungefähr 20 Mitgliedern aus verschiedenen Teilen Tschechiens. Darunter waren auch vier Schülerinnendes Olga-Havlová-Gymnasiums in Ostrava-Poruba. Dank der Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern haben sie viele interessante Sachen herausgefunden - über die Menschen von anderen Ländern, über ihre Kultur, Bräuche und Sprachen.

„Das Seminar fand im Europa-Haus statt. Die Jugendlichen hatten hier die einzige Aufgabe - Artikel über aktuelle Themen in die Seminarzeitung zu schreiben. Man sprach hier auf Deutsch, daneben wurde auch English gesprochen. Für jeden Tag bereiteten die Organisatoren ein Programm vor. Nach diesem Programm verlief alles. Wir diskutierten miteinander über aktuelle Themen - Weltfrieden, Europäische Union oder Arbeitsmöglichkeiten und hatten dabei viel Spaß. Die Zusammenarbeit mit den Studenten aus fremden Ländern zwang uns auf Deutsch oder auf English zu sprechen. Wir können uns über die Lehrer, die sich uns hier widmeten, nicht beschweren. Sie waren wirklich nett zu uns, versuchten mit uns über verschiedene Themen zu diskutieren. Niemand hatte mit ihnen Probleme. Sehr beitragend waren die Arbeitsgruppen – nicht nur, dass man die Sprache übte, man konnte auch verschiedene Leute kennen lernen.

Die wahre Seite der Teilnehmer hat sich bei dem Europäischen Abend gezeigt, wo sich alle öffneten und gut amüsierten. Bewirtung der Slowenen, Theaterstückchen der Tschechen, polnische Lieder, deutsches "Selbstlob" und ungarisches Gedichtchen.

Selbstverständlich gibt es im Europa-Haus eine Küche, in der wir jeden Tag Frühstück, Mittagessen und Abendessen bekamen. Wir waren schön überrascht, weil das Essen besser war, als wir erwarteten.

Selbstverständlich gibt es im Europa-Haus eine Küche, in der wir jeden Tag Frühstück, Mittagessen und Abendessen bekamen. Wir waren schön überrascht, weil das Essen besser war, als wir erwarteten.

Eine Abwechslung war für uns ein Ausflug nach Bonn. Wir besuchten das Haus der Geschichte, bummelten durch die Stadt und konnten auch einkaufen. Leider hatten wir hier nur wenig Zeit.

Wir finden dieses Seminar sehr nützlich, wir gewannen eine ausgezeichnete Erfahrung. Die Woche war aber leider zu kurz. Es ist besser, wenn man in Deutschland längere Zeit bleiben kann und die Sprache besser lernen kann. Wir schätzen aber diesen Aufenthalt als sehr gelungen. Wir wünschen uns, dass wir es in Zukunft noch einmal wiederholen können.“

Europäischer Abend

„Am Dienstagabend stellte sich jede der Nationen vor. Jedes Land hat ein kurzes Programm vorbereitet. Wir haben unser Land mit einem lustigen Schauspiel vorgestellt. Nach dem Theaterstück wurden typisch tschechische Süßigkeiten verteilt. Das Theaterstück wurde in zwei Sprachen gespielt, Englisch und Deutsch. Es ging über die Geschichte des tschechischen Volkes. Von der Uhrzeit bis zur Ankunft der Slawen in Böhmen. Dann krönten wir unseren König, Karl den IV., der die Karlsbrücke über die Moldau gebaut hat. 500 Jahre später war der 2. Weltkrieg und die Tschechen haben gegen Deutschland gekämpft. Als Hitler Tschechien besetzte, kamen die Russen zur Hilfe. Aber die blieben dort zu lange. 1989 war die Revolution und Kommunismus wurde abgestellt. Am Schluss des Theaterstücks fand die Weltmeisterschaft in Eishockey statt und die Tschechen gewannen. Dazu haben tschechische Studenten gerufen: ,,Wer nicht springt, ist kein Tscheche!“ Am Ende der Präsentation tanzte ein Paar einen typisch tschechischen Tanz, die Polka.“

Ausflug nach Bonn

„Am Mittwoch waren wir in Bonn. Die Reise dauerte etwa 1,5 Stunden. Wir besuchten das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das sehr interessant war. Das Gebäude ist riesengroß, modern und mehrstöckig. Die Fremdführung war mehrsprachig, also wir konnten die Sprache - Deutsch oder Englisch- wählen. Wir wurden in eine englische und drei deutsche Führungen eingeteilt . Wir bekamen Kopfhörer, um die Führungsleiter besser verstehen zu können. Eine Fremdführerin erzählte uns über II. Weltkrieg. Der II. Weltkrieg verursachte den Tod von Millionen. Wir sahen Bilder, Kleider, und viele alte Dinge ( Plakate, Zeitungen, Autos usw.). Die Ausstellung zum Thema „Juden“ war sehr schokierend. Dann fuhren wir ins Stadtzentrum. Dort hatte jeder die Möglichkeit das zu tun, wozu er gerade Lust hatte. Wir teilten uns also auf und jeder ging mit seinen Freunden in die Altstadt. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.“

Autorin: Martina Benešová, 3.A

 


Seminář v Bad Marienbergu - Stavíme Evropu

(Evropská unie ve světě zítřka)

1. května 2006 se sešlo 5 evropských zemí na semináři v Bad Marienbergu. Byly to Česká republika, Německo, Slovinsko, Polsko a Maďarsko. Česká delegace čítala přibližně 20 členů, kteří se sešli z různých částí Česka. Mezi nimi byly i čtyři žákyně Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Díky spolupráci s ostatními účastníky zjistily mnoho zajímavých skutečností - o lidech z jiných zemí, o jejich kultuře, zvycích a jazyce.

„Seminář se konal v domě Evropy. Mládež měla jediný úkol – napsat článek do novin. Mluvilo se zde německy, ale také bylo možné používat angličtinu. Každý den připravovali organizátoři program. Po tomto programu se všichni rozprchli. Společně jsme diskutovali o aktuálních tématech – o světovém míru, Evropské unii a pracovních příležitostech a výborně jsme se při tom bavili. Spolupráce se studenty z cizích zemích nás nutila mluvit anglicky nebo německy. Na učitele, kteří se nám věnovali, si nemůžeme stěžovat. Byli k nám opravdu milí, diskutovali s námi o mnoha tématech. Nikdo s nimi neměl problémy. Velmi přínosná byla práce ve skupinách – nejen pro procvičení jazyka, ale také díky možnosti poznávat různé lidi.

Pravá tvář účastníků se odkryla při Evropském večeru, kde se všichni otevřeli a dobře se bavili. Slovinským pohoštěním, divadelním kouskem Čechů, polskými písněmi, německým „vychloubáním“ a maďarskou říkankou.

Samozřejmostí byla v domě Evropy kuchyně, díky níž jsme dostali každý den snídani, oběd a večeři. Byli jsme překvapeni, protože jídlo bylo lepší, než jsme očekávali.

Změnou byl výlet do Bonnu. Navštívili jsme Dům dějin, procházeli se po městě a měli jsme možnost nakupovat. Bohužel jsme zde strávili jen málo času.

Tento seminář byl pro nás velice užitečný. Získali jsme vynikající zkušenosti, přestože byl týden příliš krátký. Bylo by lepší, kdybychom mohli v Německu zůstat delší čas a lépe se naučit jazyk. Jsme vděčni za tento zdařilý pobyt. Přáli bychom si, abychom se mohli tuto zkušenost v budoucnu zopakovat.“

Evropský večer

„V úterý večer se představoval každý národ. Všechny země si připravily krátký program. My jsme naši zemi představili vtipným divadelním představením. Po divadelním kousku se rozdělovaly typické české sladkosti. Hra byla hrána ve dvou jazycích, anglicky a německy. Jednalo se o dějiny českého obyvatelstva. Od pravěku po příchod Slovanů do Čech. Poté jsme korunovali našeho krále, Karla IV., který postavil Karlův most přes Vltavu. O 500 let později byla 2. světová válka o Češi bojovali proti Německu. Když Hitler obsadil Česko, přišli na pomoc Rusové. Ale zůstali zde příliš dlouho. V roce 1989 byla v revoluce a komunismus byl odstraněn. Na závěr divadelního představení se konalo mistrovství světa v ledním hokeji a Češi vyhráli. K tomu čeští studenti volali: „Kdo neskáče, není Čech!“ Na konci prezentace zatančil jeden pár typický český tanec, polku.“

Výlet do Bonnu

„Ve středu jsme byli v Bonnu. Cesta trvala 1,5 h. Navštívili jsme Dům dějin Spolkové republiky Německo, který byl velice zajímavý. Budova je obrovská, moderní a víceposchoďová. Výklad byl vícejazyčný, a tak jsme měli možnost zvolit angličtinu nebo němčinu. Rozdělili jsme se do jedné anglické a tří německých skupin. Dostali jsme sluchátka, abychom mohli průvodcům lépe porozuměli. Průvodkyně nám vyprávěla o druhé světové válce. Druhá světová válka způsobila smrt miliónů lidí. Viděli jsme obrázky, šaty a mnoho starých věcí (plakátů, novin, aut, atd.). Výstava k tématu „Židé“ byla velmi šokující. Poté jsme jeli do centra města. Zde jsme měli možnost věnovat se tomu, co nás těší. Rozdělili jsme se a každý se vydal se svými kamarády do historického centra města. Velice se nám zde líbilo.“

Autorka: Martina Benešová.3.A

Seminarprogramm

Montag, 01. Mai 2006

17.00 Uhr
Anreise der übrigen Teilnehmer – příjezd zbylých účastníků
18.00 Uhr
Abendessen - večeře
19.00 Uhr
Begrüßung, Vorstellung des Hauses – přivítání, představení domu
 


Dienstag, 02. Mai 2006

08.00 Uhr
Frühstück - snídaně
09.00 Uhr
Plenum
09.30 Uhr
Kennenlernen – seznamování
11.00 Uhr
Workshops zum Seminarthema – workshopy k tématu semináře
12.30 Uhr
Mittagessen - oběd
14.00 Uhr
Fortsetzung der Workshops – pokračování workshopu
16.00 Uhr
Vorbereitung des Europäischen Abends – příprava na Evropský večer
18.00 Uhr
Abendessen – večeře
19.00 Uhr
Europäischer Abend – Evropský večer
 

Mittwoch, 03. Mai 2006

08.00 Uhr
Frühstück - snídaně
09.00 Uhr
Plenum
09.15 Uhr
Workshops zum Seminarthema
12.30 Uhr
Mittagessen - oběd
13.30 Uhr
Abfahrt nach Bonn – odjezd do Bonnu
15.00 Uhr
Haus der Geschichte – Dům dějin
17.00 Uhr
Stadtbummel – procházka městem
18.30 Uhr
Rückfahrt nach Bad Marienberg – návrat do Bad Marienbergu
20.30 Uhr
Themenvergabe für die Seminarzeitung – výběr témat pro seminární noviny
 

Donnerstag, 04. Mai 2006

08.00 Uhr
Frühstück - snídaně
09.00 Uhr
Plenum
09.15 Uhr
Beginn der Artikelarbeit – zahájení práce na článku
12.30 Uhr
Mittagessen - oběd
13.00 Uhr
Fortsetzung der Artikelarbeit – pokračování práce na článku
18.00 Uhr
Abendessen - večeře
19.00 Uhr
Fortsetzung der Artikelarbeit – pokračování práce na článku
 

Freitag, 05. Mai 2006

08.00 Uhr
Frühstück - snídaně
09.00 Uhr
Plenum
09.15 Uhr
Fertigstellen der Artikel – dokončení článku
12.00 Uhr
Redaktionsschluss – redakční uzávěrka
12.30 Uhr
Mittagessen - oběd
14.00 Uhr
Europa-Quiz / Ralley
16.00 Uhr
Vorstellung der Seminarzeitung – představení seminárních novin
18.00 Uhr
Abendessen - večeře
20.00 Uhr
Abschlussabend – závěrečný večer
 

Samstag, 06. Mai 2006

07.00 Uhr
Frühstück - snídaně
07.30 Uhr
Abreise - odjezd
 

  • Publikováno: 25.5.2006

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba