gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Setkání biologů gymnázií Moravskoslezského kraje

Dne 9.1.2008 se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě - Porubě uskutečnil v rámci projektu „Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnáziálního vzdělávání“ velký seminář z biologie. Semináře se zúčastnili pedagogové z devíti spolupracujících gymnázií z celého Moravskoslezského kraje. Pozvání přijala také Ing. Věra Kuchařová z Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK.

Náplní semináře bylo neformální setkání pedagogů a ukázky nových výukových programů z biologie, vytvořených ve speciálních formátech pro interaktivní tabuli.
Seminář zahájila ředitelka školy Mgr. Dagmar Juchelková a koordinátorka projektu RNDr. Ivana Krajčíková ze společnosti „Svět vzdělávání“. Po krátkém úvodu představily realizátorky projektu – vyučující Gymnázia Olgy Havlové - ukázky výukových programů, pracovních listů a testů pro studenty prvních ročníků čtyřletých gymnázií a odpovídajících ročníků gymnázií víceletých.

Seminář vyhodnotili všichni pozvaní jako cenný a přínosný pro pedagogy i studenty středních škol. Následná diskuze ukázala velký zájem z řad pedagogů o moderní výukové metody v biologii.

  • Publikováno: 14.1.2009

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba