gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Školní kolo 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti

Termín konání akce: 30.3.2017

Ve čtvrtek 30. března 2017 proběhlo na naší škole školní kolo 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přehlídky se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, kteří prezentovali své práce z nejrůznějších humanitních a přírodovědných oborů. Celkem soutěžily 3 dvojice a 8 jednotlivců, každý měl možnost prezentovat svou práci pomocí multimediální techniky a následně obhájit před hodnotící porotou výsledky, ke kterým během středoškolské odborné činnosti dospěl.

A zde jsou vítězové:

V soutěžním oboru fyzika se na 1. místě umístila Martina Šarmanová z oktávy A se svou prací Konvexní obálky konečných systémů v molekulových simulacích. 2. místo obsadili Ota Michálek z 2. C a André Arencibia ze sexty A s prací  Zpracování vesmírného odpadu.
V oboru biologie vybojovala první místo Gabriela Demlová s prací Dědičnost Alzheimerovy choroby.
Sotirios Pupakis ze sexty A zvítězil s prací Docházkový systém v oboru informatika.
V oboru chemie se na 1. místě umístil Jan Strakoš ze septimy B s prací Biochemická analýza železa v lidském organismu a na 2. místě skončila Nikola Urbanová ze 3. C s prací Chemické látky v rostlinách.
Daniela Švrčková ze 3. C obsadila v oboru zdravotnictví 1. místo s prací Farmaka z průmyslu a volné přírody. Michaela Kupková a Ivana Novobilská ze sexty A získaly 1. místo s prací Voda pro život v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí.

Dominika Orlíková ze 3. C obsadila 1. místo v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času se svou prací Sexismus v reklamách.
Na 1. místě v oboru teorie kultury, umění a umělecké tvorby se umístila Zuzana Podolová z 2. C se svou prací Krása.
V oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory bylo uděleno 1. místo Matějovi Prokopovi a Janu Neubauerovi ze septimy B za práci ISIS a jeho dopady na dnešní svět.

Soutěžící postoupili do okresního kola SOČ, které se bude konat 25. dubna 2017 v prostorách Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu a Střední průmyslové školy stavební rovněž v Ostravě-Zábřehu.

Všem účastníkům SOČ blahopřeji a zároveň jim přeji mnoho chuti do dalšího rozšiřování a prohlubování jejich odborných i komunikačních znalostí, dovedností či zkušeností i v dalších ročnících Středoškolské odborné činnosti.            

Mgr. Kateřina Trojek
 

  • Publikováno: 13.4.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba