gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Školní kolo recitační soutěže a prostor pro mladé autory

V pondělních, časně odpoledních hodinách 3. listopadu 2008 proběhlo v prostorách naší studovny školní kolo v recitaci a kultivovaném přednesu. Letošní ročník se vyznačoval neobvyklým zájmem ze strany studentů a zavedením nové, poněkud experimentální kategorie vlastní tvorby.

Prostor tak dostali nejen recitátoři reprodukující klasické verše a prózu, ale též autoři, budoucí potencionální literární tvůrci. Tato speciální kategorie nebyla koncipována jako soutěžní, šlo především o přehlídku vlastní tvorby a možnost představit své dílo ostatním. Porota složená z Mgr. Evy Kyprové, Mgr. Petra Šimíčka a Mgr. Lukáše Bárty, jenž celou akci moderoval, rozhodla nakonec takto:

  1. Eliška Šlahařová (prima B)
  2. Radka Pajchlová (tercie B)
  3. Kvido Lotrek (tercie A)
  1. Barbora Čechová (kvinta B)
  2. Ondřej Cisovský (kvinta A)
  3. Kateřina Hruboňová (kvinta A)


Studenti, jež v obou kategoriích obsadili první dvě místa, budou 18. listopadu tohoto roku reprezentovat školu na mezigymnaziální recitační soutěži „Aréna plná krásných slov“ v Komorní scéně Aréna v centru Ostravy.

Lukáš Bárta
 

  • Publikováno: 7.11.2008

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba