gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Školní kolo SOČ 2011

Ve středu 23. března 2011 proběhlo na naší škole školní kolo 33. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přehlídky se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, kteří prezentovali své práce z humanitních oborů, zejména psychologie a sociologie. Před samotným zahájením obhajob prací předvedli své prezentace z přírodovědných oborů studenti P. Tokoš a P. Čech z kvarty A (Globální oteplování), P. Birkeová z kvarty B (Ptáci v okolí lidských sídel) a J. Hudeček s M. Čermákem z tercie A (Pitná voda).

Poté následovala samotná přehlídka prací SOČ, která byla v letošním roce obzvlášť nabitá. Celkem soutěžilo11 studentů, z nichž každý prezentoval svou práci pomocí multimediální techniky a následně se snažil před hodnotící porotou obhájit výsledky, ke kterým ve své práci dospěl. Příjemnou atmosféru dotvářelo zvídavé publikum složené z řad studentů gymnázia. Porota nakonec vybrala v oboru ekonomika a řízení práci Jana Plháka ze 3. A s názvem Co s milionem?, v oboru teorie kultury, umění a umělecké tvorby práci Lucie Burianové ze septimy A, která představila téma Vulgarismus, v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory práci Hany Slaninové ze septimy B s názvem V koho/co věří Češi na počátku 21. století a v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času uspěly studentky Veronika Landová ze septimy B se svou prací Facebook – Dobrý sluha, ale zlý pán a Barbora Čechová ze septimy B s prací nazvanou Sérioví vrazi. Výše zmínění úspěšní soutěžící postoupili do okresního kola SOČ konaného 5. dubna 2011 v prostorách Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě-Zábřehu a Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu.

Všem účastníkům SOČ blahopřeji a přeji chuť rozšiřovat a prohlubovat své odborné a komunikační znalosti, dovednosti a zkušenosti i v dalších ročnících Středoškolské odborné činnosti.


K. Rozhonová

 

  • Publikováno: 5.4.2011

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba