gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Školní kolo SOČ 2018

Termín konání akce: 27.3.2018

V úterý 27. března 2018 proběhlo na naší škole školní kolo jubilejního 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přehlídky se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, kteří prezentovali své práce z nejrůznějších oborů, letos převážně přírodovědných. Celkem soutěžilo 7 jednotlivců, každý měl možnost prezentovat svou práci pomocí multimediální techniky a následně obhájit před hodnotící porotou výsledky, ke kterým během středoškolské odborné činnosti dospěl.

A zde jsou vítězové:
V soutěžním oboru fyzika se na 1. místě umístila Jarmila Kompová z oktávy A se svou prací Využití vyřazených spotřebičů ve výuce fyziky. 2. místo obsadil Filip Dráber rovněž z oktávy A s prací  Problematika dodržování fyzikálních zákonitostí v otázce skoku ve videohrách.

V oboru biologie vybojovala první místo Kateřina Kopecká z 3. C s prací Vytvoříme transplantací mikroflóry bryofága do škůdce superorganismus? Na 2. místě se umístila Kateřina Feichtingerová rovněž z 3. C se svou prací Výskyt hilltoppingu u bryofágních druhů motylů z nadčeledi Pyraloidea.
Denisa Sikorová ze septimy B zvítězila s prací Sledování fotoochranných mechanismů vybraných druhů jehličnanů v oboru chemie.

Imrich Ormandy  z 3. C obsadil v oboru  tvorba  učebních pomůcek,  didaktická  technologie 1. místo s prací Příprava ferromagnetické suspenze a měření jejích vlastností. V  oboru  pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času bylo  uděleno 1. místo Vendule Krobové ze septimy B za práci Genderové identity.

Soutěžící postoupili do okresního kola SOČ, které se bude konat 19. dubna 2018 v prostorách Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu a Střední průmyslové školy stavební rovněž v Ostravě-Zábřehu.

Všem účastníkům SOČ blahopřeji a zároveň jim přeji mnoho chuti do dalšího rozšiřování a prohlubování jejich odborných i komunikačních znalostí, dovedností či zkušeností i v dalších ročnících Středoškolské odborné činnosti.           

Kateřina Trojek

  • Publikováno: 18.4.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba