gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Školní kolo SOČ (březen 2019)

Termín konání akce: 20.3.2019

Ve středu 20. března proběhlo na naší škole školní kolo 41. ročníku středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přehlídky se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, kteří prezentovali své práce z nejrůznějších oborů. Letošní ročník byl výjimečný počtem soutěžních prací, které se rozhodli prezentovat zejména studenti septimy A. Celkem soutěžilo 10 jednotlivců a 7 dvojic, z nichž každý měl možnost prezentovat svou práci pomocí multimediální techniky a následně obhájit před hodnotící porotou výsledky, ke kterým během středoškolské odborné činnosti dospěl.

A zde jsou vítězové:

V soutěžním oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času se na prvním místě umístila Valentina Cváčková ze septimy A se svou prací Barva očí a její vliv na vnímání a psychiku člověka. 2. místo obsadila dvojice Bára Blažejová a Adriana Husťáková ze septimy B s prací Drogy a jejich vliv na zdraví.

V oboru biologie vybojovala první místo dvojice Daniela Němcová a Martina Jandová ze septimy A s prací Využití kvasinek pro ověření antioxidačních účinků zeleného čaje. Na 2. místě se umístila Kateřina Kopecká ze 4. C se svou prací Vliv transplantace mikrobioty bryofága na nebryofágní organismus.

Dvojice Pavel Pískovský a Jan Michálek ze septimy A zvítězila s prací Absorpce radioaktivních částic houbami v oboru chemie.

Vilém Honysz ze septimy A obsadil v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 1. místo s prací Sociologický výzkum ve vnímání, používání a likvidaci plastových obalových materiálů, zejména jednorázových se zaměřením na společnost, soukromý sektor a vládní organizace. Na 2. místě se umístil Matyáš Hansel rovněž ze septimy A se svou prací Nerůst – revoluce globálního kapitalismu.

V soutěžním oboru fyzika se na 1. místě umístil Ota Michálek ze 4. C s prací Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla.

V oboru informatika bylo uděleno 1. místo Kateřině Kolaříkové z 3. C za práci Využití neuronové sítě pro fotbal robotů. 2. místo získal Jan Němec z oktávy B s prací Správa skladu chemikálií ChemDB.

Klára Výtisková ze septimy A obsadila v oboru ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo s prací Fytoremediační schopnosti rákosu obecného.

V oboru geologie, geografie se na 1. místě umístila dvojice z oktávy A Lenka Marschalková a Daniela Davidová se svou prací Mechanická metoda zaznamenávání seismografem a jeho sestrojení.

Anežka Gajdová a Kateřina Dostálová ze septimy A získaly 1. místo se svou prací Celiakie v oboru zdravotnictví.

V soutěžním oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství vybojovala 1. místo Petra Plonková ze septimy A s prací Mykorhiza u čeledi Rutaceae. 2. místo patří Ondřeji Lipowskému rovněž ze septimy A za práci Geneticky modifikované plodiny.

Dvojice Barbora Nedvídková a Tereza Hlinková ze septimy A obsadila 1. místo s prací Přiblížení tepelných jevů pomocí termografů: pracovní list v oboru tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie.

V oboru strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design bylo uděleno 1. místo dvojici Jakub Skála a Michal Kičmer z oktávy A za práci Emise automobilů.

Soutěžící postoupili do okresního kola SOČ, které se bude konat 16. dubna 2019 v prostorách Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu a Střední průmyslové školy stavební rovněž v Ostravě-Zábřehu.

Všem účastníkům SOČ blahopřeji a zároveň jim přeji mnoho chuti do dalšího rozšiřování a prohlubování jejich odborných i komunikačních znalostí, dovedností či zkušeností i v dalších ročnících Středoškolské odborné činnosti.

Kateřina Trojek
 

  • Publikováno: 17.4.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba