gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Slavnostní otevření posilovny 2006

Dne 20. 9. 2006 byla na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě slavnostně otevřena rekonstruovaná a nově vybavená posilovna. Stuhu slavnostně přestřihla a „pokřtila“ novou učebnu PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje, a Ing. Vlaďka Piskořová, vedoucí oddělení analýz a prognóz Úřadu práce v Ostravě a současně předsedkyně Sdružení Poznání při Gymnáziu Olgy Havlové.

Nová učebna TV nahradila zastaralou posilovnu s již nefunkčními a neopravitelnými posilovacími stroji. Posilovnu pro malé rozměry nebylo možno využít např. jako gymnastický sál ani ji vybavit klasickými posilovacími stroji, proto jsme zvolili vybavení spiningovými koly, která se dají zkombinovat s posilováním s menším tělocvičným náčiním. Specializovaná učebna tak bude i přes svůj malý rozměr efektivně využívána a umožní větší prostor pro realizaci nových forem cvičení v hodinách TV.

Vedení školy děkuje za vstřícný přístup OŠMS KÚ MSK a všem rodičům školy, kteří přispěli do Poznání, za pomoc při řešení finančních prostředků pro vybudování této moderní učebny TV.

Mgr. Dagmar Juchelková, ředitelka školy
 

  • Publikováno: 2.10.2006

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba