gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Slavnostní přijímání žáků - školní rok 2010/2011

V úterý 7. září byli za přítomnosti rodičů, sourozenců i některých prarodičů v sále Domu dětí a mládeže na ulici M. Majerové slavnostně do studentského stavu přijati noví studenti prim a prvního ročníku.

Třídní učitelky předaly studentům studijní průkazy a jako překvapení trička s logem školy, rodičům i studentům popřála mnoho štěstí ředitelka školy, slavnostní atmosféru podpořilo saxofonové vystoupení Terezy Bednářové z kvinty A a na závěr studenti předvedli překvapeným rodičům své osobité nastudování studentské hymny Gaudeamus igitur.

Teď už se před nově přijatými studenty otevírá školní rok se vším, co studium na gymnáziu přináší. K tomu, aby se vyrovnali se všemi jeho nástrahami, přejeme studentům mnoho štěstí, vytrvalosti i odvahy.

Jana Huvarová
 

  • Publikováno: 19.9.2010

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba