gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Soutěž "GYOHAVL SLAVÍ 40 LET"

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě vyhlašuje pro své studenty Soutěž "GYOHAVL SLAVÍ 40 LET"
 

Téma:

 • 40. výročí vzniku Gymnázia Olgy Havlové
 • Studentský život na Gymnáziu Olgy Havlové
Kategorie:
 • zvuková upoutávka
 • animovaný film, gifová animace
 • video
 • animovaná prezentace
Komu určeno:
 • jednotlivcům i skupinám
 • žákům nižšího i vyššího gymnázia, kterým nechybí nápad, tvořivost, fantazie a mají možnost digitálně fotografovat, točit video a pracovat na PC
Soutěžní úkol:
 • vytvořit práci
 • najít výstižný název práce
 • označit práce svým jménem
 • odevzdat práci v termínu kterémukoliv vyučujícímu ICT  na CD nebo ji uložit do složky GYOHAVL_SLAVÍ na disku L:\
Soutěžící může vytvořit i více než jednu práci. V tom případě odevzdá soutěžící každou práci zvlášť a každá práce bude také zvlášť hodnocena.
Názvy souborů s prací uveďte ve formátu: kategorie_prijmeni.*
 
Kriteria pro hodnocení soutěžní projekty:
Soutěžní práce bude hodnocena podle následujících kritérií
 1. výstižnost obsahu vzhledem k zadanému tématu
 2. kompozice, estetická úroveň
 3. technická kvalita snímku
 4. originalita
 5. celkový dojem
 
Způsob vyhodnocení soutěže:
 • soutěžní snímky bude posuzovat čtyřčlenná porota, složená z vyučujících GOH
 • v porotě budou zastoupeni 2 vyučující informatiky, 1 člen týmu pro oslavy 40. výročí školy, 1 vyučující výtvarné výchovy 
 • předsedou poroty je člen týmu
 • každá práce bude bodově ohodnocena každým z porotců
 • pořadí soutěžících bude stanoveno na základě celkového počtu dosažených bodů
 • při rovnosti bodů rozhoduje hlas předsedy poroty
Soutěžní práce může získat za každé kritérium nejméně 0 a nejvýše 5 bodů, tedy maximálně celkem 25 bodů od jednoho porotce. Po sečtení bodů přidělených jednotlivými porotci může být maximální bodový zisk jednoho soutěžícího 100 bodů.
 
Vyhlášení výsledků:
 • výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostní přehlídce soutěžních prací, která se bude konat v měsíci dubnu
 • jmenovitě bude zveřejněno pořadí všech soutěžících
 • soutěžící na 1. až 3. místě obdrží diplom a věcnou cenu
Termíny:
Vyhlášení soutěže: 1. prosinec 2011
Uzávěrka soutěžních prací:  29. únor 2012
Hodnocení soutěžních prací porotou: březen 2012
Slavnostní vyhlášení výsledků:  16. březen 2012
 
Upozornění: 
Organizátoři soutěže si vyhrazují právo používat zaslané soutěžní práce k výukovým účelům, propagaci gymnázia a v informačních materiálech o soutěži.
Pozor na autorský zákon!
 
Podrobné informace lze získat u Zuzany Kozubové (e-mail: zuzana.kozubova@gyohavl.cz, do předmětu e-mailové zprávy uveďte text: GYOHAVL slaví)
 
 
Těšíme se na Vaše práce!
 
 
Za vyučující IKT Zuzana Kozubová

Plakát k soutěži

Výsledky soutěže

 • Publikováno: 11.11.2011

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba