gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Soutěž k Mezinárodnímu dni lidských práv (prosinec 2012)

Termín konání akce: 7.12.2012

Soutěž k Mezinárodnímu dni lidských práv na téma “Jak se žije u nás aneb Proč musí jinde děti pracovat”
 

Výsledky soutěže

Dne 7. prosince proběhl na naší škole 2. ročník soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv, do které se zapojili i žáci 9. tříd základních škol, což nás velice potěšilo.

Na našem gymnáziu probíhá soutěž pro žáky nižšího gymnázia řadu let, a proto jsme rádi, že se nám podařilo do této soutěže zapojit právě i žáky základních škol. Učitelé základních škol, kteří přišli se svými studenty, potvrdili, že témata lidských práv je nutné studentům neustále připomínat a vést je k tomu, aby se sami naučili vyhledávat k těmto záležitostem informace. Potvrdili a pochválili, že soutěž měla vysokou úrověň.

Studenti a žáci museli připravit na zadané téma multimediální prezentaci, u které tříčlenná komise (A. Kantorová, T. Rett, A. Mezihoráková) hodnotila kreativitu a originalitu grafického zpracování, vlastní přínos v prezentaci, aktuálnost informací a v neposlední řadě schopnost prezentovat, tudíž mluvený projev.

Úkol to byl velice těžký, neboť prezentace byly velmi zdařilé a studenti dobře připraveni. Nakonec jsme museli udělit i cenu poroty, abychom opravdu spravedlivě odměnili co nejvíce zúčastněných.

Celkem se soutěže zúčastnilo 5 základních škol, a to ZŠ Porubská, ZŠ Klegova, ZŠ Logopedická z Ostravy-Hrabové, ZŠ Ostrčilova a ZŠ A. Hrdličky.

Celkem mohlo 22 žáků základních škol otestovat a poměřit své síly s 8 studenty kvart našeho gymnázia.


Výsledky:
1. místo - Ferianc Marek - ZŠ Porubská
2. místo - Zábystřánová Pavlína – Logopedická škola ZŠ Hrabová
3. místo - Bečáková Nikol, Dreiseitelová Jana
cena poroty : Barbora Ptáčková, Nikol Krupová –ZŠ A. Hrdličky

Po slavnostním vyhlášení soutěže a předání cen následovala krátká pauza na oběd a mezitím se mohli připravit na soutěž i studenti nižších ročníků (prim-tercií) našeho gymnázia. Zde se účastnilo soutěže 12 studentů.
I jejich prezentace byly zdařilé, i když přeci jen na trošku jiné úrovni něž u jejich starších spolužáků. I zde bylo velmi těžké rozhodnout, a proto jsme udělili dvě první místa.

Výsledky:
1.místo - Marschalková Janka, Kupková Michaela (sekunda A)
1.místo - Medvecká Klára, Vašnovská Karolína (tercie B)
3.místo - Velkoborský Jakub (sekunda B)

Vítězům gratulujeme, všem děkujeme za hojnou účast a budeme se těšit na příští ročník.

Andrea Kantorová
 

  • Publikováno: 19.12.2012

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba