gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Soutěž Velká cena Zoo Ostrava

Termín konání akce: 22.3.2018

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se vybrané týmy „mladých zoologů“ z řad nižšího gymnázia účastnily soutěže v ZOO Ostrava.

Tématem letošního ročníku byly Louky a pole ČR. Během přípravy se soutěžící mohli dozvědět mnoho zajímavých informací ohledně volně žijících živočichů, rostlin a hub na loukách a polích, o geografickém rozšíření, ohrožení, ochraně a významu těchto organizmů.

Po příjezdu do ZOO mladí zoologové zamířili do výukového centra, kde v pětičlenných týmech zasedli ke stolům a vyslechli si pravidla soutěže. Ta byla formou testu, na jehož vyplnění měly týmy omezený čas. Poté měli studenti možnost prohlédnout si expozice a zvířata v zoologické zahradě.

Podle výsledkové listiny se naši studenti sice mezi postupující nedostali, ovšem některým postup unikl jen o pár bodů.

Nejlépe z našich soutěžících za kategorii I dopadlo družstvo z primy A (František Dej, Hájková Helena, Kopečková Ema, Křížková Viktorie a Šafarčík Roland), kterým postup unikl jen o 2 body, obsadili tedy 12. místo z cca 120 družstev. Velmi dobře si vedlo i družstvo ze sekundy B (Bridziková Lenka, Hederová Beáta, Janásová Klára, Lednický Jiří a Musálková Klára), kterým k postupu chyběly 3 body.

Za kategorii II si dobře vedla družstva z kvarty A (Bridzik Radim, Ježková Nikol, Olšaníková Aneta, Popelková Adéla, Prokopová Veronika, Psennerová Anna, Riedlová Magdaléna, Slívová Andrea, Soldán Tomáš a Szurman Jindřich), která byla na 13. a 14. místě z cca 100 družstev.

V příští soutěži přejeme překlenutí hranice a postup do dalšího kola.

Mgr. Ivana Fusková
 

  • Publikováno: 5.4.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba