gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Soutěž Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Termín konání akce: 11.6.2013

V úterý 11. 6. 2013 jsme se v rámci soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje, pořádané Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, zúčastnily úvodního odborného semináře.

V rámci tohoto semináře jsme měly možnost poslechnout si dvě přednášky, týkající se právě tématu vody. V první přednášce jsme si zopakovaly nejen obecné vlastnosti vody, její dělení a výskyt, ale dozvěděli jsme se také zajímavosti o vodném či stočném, nebo spotřebě vody. Samozřejmě nemohlo chybět pár slov k aktuálnímu tématu - povodním. Druhá přednáška už byla značně odbornější, věnovala se vodohospodářským stavbám, především vodním nádržím, ale také jezům. Naučily jsme se rozlišit typy přehrad, z čeho se skládají, a zhlédly jsme několik historických fotografií ze staveb vodních nádrží v Moravskoslezském kraji.

V pondělí 17. 6. 2013 jsme i s panem profesorem Fluksou, který nám s touto soutěží pomáhá, vyrazili na další exkurzi v rámci soutěže. Tentokrát byla na programu prohlídka vodní nádrže Slezská Harta. Od místního pracovníka, který nás provázel, jsme se dozvěděli zajímavosti nejen z historie, ale i ze současnosti. Slezská Harta je devátou největší vodní nádrží v České republice. Stavba přehrady začala v roce 1987 a skončila v roce 1997. Samotné napouštění nádrže trvalo díky povodním v roce 1997 velice krátkou dobu. Mohli jsme také projít vnitřkem hráze, kde se teplota pohybovala okolo 6 stupňů Celsia, tudíž nám i přes to, že někteří z nás byli vybaveni bundami, byla veliká zima.

Po návštěvě Slezské Harty jsme autobusem Vysoké školy báňské vyjeli na další zastávku našeho výletu, kterou byla vodní nádrž Kružberk. Ani zde jsme nebyli ušetřeni množství informací, které nám velmi ochotně poskytl pracovník Povodí Odry. Vodní nádrž Kružberk byla budována v letech 1948-1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry. Původním účelem nádrže sice bylo energetické využití, avšak v dnešní době je již Kružberk využíván jako zásobárna pitné vody a jsou zde proto přísné hygienické podmínky. Ani v Kružberku jsme si nemohli nechat ujít ukázku vnitřku hráze, a tak jsme se zase na chvíli mohli cítit jako v ledničce.

Poslední zastávkou naší exkurze byla Úpravna vody ve Vítkově – Podhradí. Tato prohlídka nám přišla nejzajímavější. Dozvěděli jsme se totiž, čím vším musí projít voda, než si ji můžeme doma napustit z kohoutku. Voda zde musí projít chemickou úpravou (chlorem, síranem hlinitým atd.) a mnohými dalšími úpravami, aby obsahovala přesně 0 procent živých organismů, jak stanovuje vyhláška o pitné vodě. Probíhají zde také testy, které zkoumají kvalitu vody. Úpravna vody ve Vítkově – Podhradí dodává vodu také Ostravě.

V úterý 18. 6. 2013 se konala poslední exkurze na Vodní dílo Morávku. Nejdříve jsme zamířili přímo k vodní nádrži, kde nám paní průvodkyně vysvětlila protipovodňovou a zásobní funkci přehrady. Také dodala pár faktů z její historie. Nádrž byla původně zbudována, aby zásobovala Havířov, jelikož Šance již nestačila pro stále rostoucí ostravskou aglomeraci. Po povodních roku 1997 se na ní začaly budovat četná protipovodňová opatření, jako například nahrazení obvyklého povrchu hráze geomembránou z PVC. Bohužel jsme se nedostali přímo na přehradu, protože zde zrovna probíhala jiná exkurze. Naše druhá zastávka byla u rybího přechodu dále po proudu Odry. Přechody jsou budovány po celém povodí, aby se do Beskyd znovu dostali lososi. Poté jsme se autobusem přesunuli ke splavu, který je také součástí protipovodňových opatření. Jelikož je splav kombinovaný, pěšky jsme se přesunuli k jeho druhé části, který je tvořená nanesenými balvany, aby se zachoval přírodní charakter toku. Zde jsme se mohli na chvíli zastavit a vzhledem k parnému počasí také osvěžit vodou z Odry.

Všechny tři exkurze nám poskytly užitečné informace na zkompletování naší soutěžní práce. Průvodci byli velmi vstřícní při zodpovídání našich dotazů, ačkoliv prohlídky byly koncipovány tak, aby nám sdělily vše, co bychom potřebovali vědět. I nadále nás čeká intenzivní práce a jistě se ještě vrátíme k poznatkům z těchto exkurzí. Doufáme, že se nám i v příštím školním roce dostane možnost navštívit další exkurze v rámci této soutěže.

Kateřina Ochodková, Hana Pitronová a Tereza Macurová
 

  • Publikováno: 27.8.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba