gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Studenti poznávají svět vědy – záhadný i zábavný

Termín konání akce: 31.10.2012

Studenti Gymnázia Olgy Havlové se v letošním školním roce zapojují do popularizačního projektu Svět vědy – záhadný i zábavný. Projekt, podporovaný Operačním programem EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost, organizuje Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

Pro mladé zájemce o vědecko-výzkumnou práci z řad středoškolských studentů představuje účast na projektu možnost prvního kontaktu s akademickým prostředím a dále jim poskytuje příležitost naučit se zpracovávat konkrétní odborné téma z oblasti humanitních věd pod vedením vysokoškolských pedagogů. Studenti Gymnázia Olgy Havlové absolvují bezplatné vzdělávací moduly zaměřené na rozvoj a aplikaci informací a poznatků nabytých v průběhu studia na střední škole. Důraz je přitom kladen na popularizaci vědy prostřednictvím zajímavých témat, především z oblasti českého jazyka, literatury a kulturní historie. Hlavními tematickými okruhy jsou: Cestujeme staletími, Čteme staré texty, Literatura nejen na stříbrném plátně, Podoby češtiny, O čem ten text vlastně je, Objevujeme kouzlo moderní architektury, Vlastní jména okolo nás a V labyrintu české literatury.

22. října jsme na půdě školy přivítali PhDr. Jiřího Junga, Ph.D., který našim studentům představil modul Objevujeme kouzlo moderní architektury. Jeho součástí se stala i komentovaná vycházka, během níž se studenti seznámili s architektonickými specifiky městského obvodu Ostrava-Poruba.

Studenti literárního semináře zavítali také přímo do prostor Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 31. října zde v rámci vzdělávacího odpoledne, nazvaného V labyrintu české literatury, vyslechli přednášky předních českých bohemistů, doc. PhDr. Karla Komárka, Ph.D. (FF Univerzita Palackého v Olomouci) a ing. Pavla Janáčka, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha). Někteří seminaristé se na FF OU vypravili i 12. listopadu, aby se zapojili do modulu Literatura nejen na stříbrném plátně. Vztahy mezi literárními díly a jejich filmovými adaptacemi, jež během modulu studovali, představují jistě cenné doplnění běžné středoškolské výuky.

Účast studentů Gymnázia Olgy Havlové v modulech projektu Svět vědy – záhadný i zábavný rozhodně nekončí. V prvních týdnech roku 2013 navštíví naši školu odborný asistent Katedry české literatury a literární vědy FF OU PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D., který se bude společně se studenty literárního semináře zabývat podobami nejnovější české literatury.

Jsme rádi, že projekt Svět vědy – záhadný i zábavný přináší našim studentům nové možnosti a zkušenosti, stejně jako nás těší, že se stal další aktivitou, jimiž Gymnázium Olgy Havlové naplňuje poslání fakultní školy Ostravské univerzity v Ostravě.
 

  • Publikováno: 23.11.2012

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba