gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Studentská konference "Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé"

Již II. ročník studentské konference pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje se konal ve dnech 12. – 13. března 2007 na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Dvoudenní jednání slavnostně zahájili čestní hosté – náměstkyně hejtmana PhDr. Jaroslava Wenigerová, primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar a všechny zúčastněné v závěru přivítala ředitelka gymnázia Mgr. Dagmar Juchelková.

Odborný program byl zahájen projekcí nacistického antisemitského dokumentu Der Ewige Jude, na který navazoval workshop – interpretace nacistické školní čítanky Der Giftpilz – pod vedením Petra Šimíčka. V následném workshopu se studenti a učitelé zúčastnili interaktivní hry Vlakem po Evropě, kterou připravila a řídila Jana Huvarová.

Odpolední část programu otevřel svou přednáškou Geneze a průběh nacistické vyhlazovací politiky Petr Šimíček, na níž navázala Šárka Martincová líčením životního příběhu a pozůstalosti uprchlíka z Treblinky Richarda Glazara. Se svými vzpomínkami a pohnutými zážitky z ghetta a koncentračních táborů pak účastníky seznámil pamětník pan Luděk Eliáš. Jeho osobní svědectví studenty velmi silně oslovilo, o čemž svědčí i dlouhá následná diskuse. Pondělní program uzavřela Milada Kaďůrková svým vyprávěním o životě a díle spisovatele a diplomata Viktora Fischla. Ukázky ze spisovatelovy tvorby četl herec Národního divadla moravskoslezského Miroslav Rataj.

Úterní dopolední program oficiálně zahájil starosta Ostravy-Poruby pan Miroslav Novák. Poté vystoupil se svou přednáškou Popírači holocaustu: absolutní lháři Jiří Sovadina, na jehož slova navázala svou prezentací Historie hnutí skinheads studentka našeho gymnázia Eva Fabiánková. Poté následovala beseda o součastném neonacismu v ČR a Německu s Ondřejem Caklem z organizace Tolerance a občanská společnost. Dopolední blok uzavřela prezentace Petra Šimíčka Stručné dějiny ostravských Židů a židovské památky Ostravy.

Odpolední program byl tematicky zasvěcen romským tradicím, zvyklostem, historii Romů v Čechách a na Moravě a jejich osudům za II. světové války. Se svými příspěvky vystoupily paní Viola Jakschová z organizace Živá paměť o.p.s. a paní Helena Danielová z Muzea romské kultury. V závěru vyprávěla o pohnutých osudech své rodiny a o represích proti Romům za II. světové války pamětnice, paní Lina Machálková.

Konference se zúčastnilo 52 studentů z devíti gymnázií z Ostravy a okolí, 12 středoškolských učitelů dějepisu, dvě vysokoškolské studentky (PdF OU, PF MU) a hosté z Krajského úřadu, Magistrátu města Ostravy, Židovské obce v Ostravě, Komerční banky a Městského úřadu v Ostravě-Porubě.

Konference byla účastníky i organizátory hodnocena jako velmi přínosná, inspirativní a zdařilá. Věříme, že naplnila očekávání všech zúčastněných a těšíme se na nový ročník…
 

  • Publikováno: 23.3.2007

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba