gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Studentská konference Vyhnání – vysídlení – odsun?

Termín konání akce: 26.3.2013 - 27.3.2013

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již VIII. ročník středoškolské studentské konference v Ostravě opět v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a bude zaměřena na dramatické události odsunu německého obyvatelstva z Československa v roce 1945, jeho příčiny, průběh a tragické důsledky.

Studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové mají letitou tradici, první se konala v roce 2006, po ní následovaly každoročně další, již dvoudenní - vždy tematicky zaměřené na události dějin 20. století, pokrývaly tak postupně ve vymezených časových úsecích jednotlivá zásadní údobí. V prvních letech tato jedinečná setkávání tradičně podporoval Magistrát města Ostravy, proto byla témata prvních pěti ročníků zaměřena výrazně regionálně. Poslední dva ročníky jsme se již zaměřili na konkrétní fenomény (lágry v totalitních režimech, "druhá klutura" v Československu) a v tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Občanské sdružení PANT je spoluorganizátorem posledních ročníků konferencí a díky svým aktivitám je nyní rozvíjí v podobě jednodenních minikonferencí na celorepublikové úrovni.

Letos se tedy konference koná již podruhé jako jedna z aktivit projektu Občanského sdružení PANT "Moderní dějiny do škol", který získal grantovou podporu OPVK ESF. Tato skutečnost se promítá do koncipování konference, která je nyní pilotní aktivitou, na níž v projektu naváže aktivita další - studentské minikonference na partnerských školách. Ostravské konference se proto zúčastní učitelé z jiných částí republiky, ze škol zapojených do projektu, kteří v průběhu roku budou s naší podporou organizovat se svými studenty vlastní jednodenní studentské minikonference na svých školách. Ty jsou další významnou aktivitou projektu Moderní dějiny do škol, jejich smyslem je rozšířit tuto netradiční a velmi efektivní metodu vzdělávání také do jiných škol v České republice.

Tématem letošní konference "Vyhnání – vysídlení – odsun…?" na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě budou dramatické události odsunu německého obyvatelstva z Československa v roce 1945, jeho příčiny, průběh a tragické důsledky. Naším záměrem je představit studentům základní histoická fakta o těchto událostech a zamyslet se v debatách a pracovních dílnách nad tím, proč vyvolávají dodnes tolik emocí a kontroverzních reakcí. Studentí získají základní povědomí o jednotlivých fázích odsunu, jeho okamžitých a louhodobých cílech, legalizaci násilí a důsledcích této zásadní etnické proměny českých zemí, včetně dosídlování pohraničí a devastaci kulturního dědictví. Nabídneme studentům a jejich učitelům pestrý program, zaměřený na různé přístupy a metody práce - historické přednášky, pracovní dílny zaměřené na práci s prameny, setkání s pamětnicí, projekci dokumentárního filmu, výstavu k tématu a prostor pro otevřenou diskusi. Součástí programu bude také kulturní večer pro účastníky konference, během které účastníci zhlédnou film a dostanou prostor k diskusi s hosty.

Program konference

I. den – GOH (26.3.2012)

9.00 zahájení – ředitelka gymnázia Jana Huvarová a předseda PANTu Petr Pánek
9.20 – 10.20 přednáška Ondřeje Matějky (Antikomplex) – uvedení do událostí konce války v květnu 1945 a následujících měsíců, odsun Němců
10.20 – 10.45 přestávka, občerstvení
10.45 – 11.45 workshopy I. – studenti se rozdělí do tří skupin (v dalším průběhu se budou skupiny u jednotlivých lektorů obměňovat)
Jiří Sovadina – pracovní listy „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945“
Josef März – práce s prameny – tři roky v česko-německých vztazích
Milan Hes – práce s dokumentárním filmem „Sudety – protrhnout vrstvu lhostejnosti“
12.00 – 12.45 oběd
12.45 – 13.45 workshopy II.
13.45 – 14.10 komentář k výstavě Antikomplexu „Zmizelé Sudety“
14.10 – 15.45 moderovaná debata na téma poválečného násilí, osvobození a odsunu Němců, jeho příčin, průběhu, reflexe a dopadů na poválečný vývoj Československa – Ondřej Matějka, Adam Drda, Jan Urban

večer v klubu FIDUCIA v centru Ostravy

18.00 projekce filmu „Zabíjení po česku“ - pokus o zachycení rozporuplného fenoménu tzv. divokých odsunů mezi koncem války a Postupimskou konferencí, kdy bylo vyhnáno z domovů kolem sedmi set tisíc starousedlých Němců z Československa


II. den – GOH (27.3.2012)

9.00 zahájení
9.10 – 10.10 setkání s pamětnicí Liselotte Židovou a debata s ní
10.10 – 10.45 Zaniklá místa paměti - prezentace fotografií míst v Sudetech kdysi a dnes - Milan Ryjáček
10.45 – 11.00 přestávka
11.00 – 12.00 workshopy III.
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 14.00 přednáška Radoslava Daňka (Archiv města Ostravy) – poválečné násilí v Ostravě – beseda
14.00 zakončení konference

Základní charakteristika studentských konferencí

- dvoudenní konference zainteresovaných studentů a jejich učitelů z gymnázií a středních škol z Ostravy a dalších měst České republiky
- probíhá v prostorách Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě – kvalitní technické zázemí, multimediální učebny, studovna, knihovna, stravovací kapacity
- ubytování pro účastníky konference ze vzdálenějších oblastí je zajištěno v blízkosti gymnázia
- programovou nabídku zajistí organizátoři z Občanského sdružení PANT, jednotlivá témata pootevřou pedagogové a pozvaní hosté (historikové, pamětníci, žurnalisté, fotografové, umělci...)
- konference je organizována pro studenty, kteří se zajímají o moderní dějiny, popřípadě chtějí studovat historii, politologii či příbuzné obory na VŠ (z každé oslovené školy tříčlenné až pětičlenné skupiny studentů s pedagogickým doprovodem)
- kulturní večer pro účastníky konference - divadlo a hudba

- studenti zkoumají dobu minulou, ale přesto stále přítomnou – neprožili ji, výrazně však poznamenala životy jejich prarodičů
- otevřeno opomíjené téma – není možné se tvářit, že to je již dávno, že je zbytečné se k tehdejším událostem a lidským osudům vracet
- téma bude rozkryto do hloubky, v běžné výuce na středních školách je tomuto tématu většinou věnováno málo času a pozornosti – výklady a interpretace jsou často zploštělé, povrchní, příliš odosobněné, často vyznívají jen jako jakási odtažitá a dávná statistika událostí a jmen
- zprostředkujeme studentům svědectví pamětníků, jejich prožitky, vzpomínky
- studenti a učitelé vytvoří konferenční sborník dobových dokumentů, fotografií, osobních svědectví
- umožníme studentům s podobným zájmem výměnu názorů a představení vlastních projektů, vedeme je k umění argumentace a diskuse
- zapojíme do aktivit pedagogy z pilotních škol (výměna názorů a zkušeností), nabídka uspořádání jednodenní minikonference na jejich škole

- vymezené dějinné fenomény mohou být prozkoumány mnohovrstevnatě – nejen popisně s dominancí politických a hospodářských dějin (jak bývá bohužel obvyklé), ale taktéž v rovinách dalších: reference o událostech a jejich spoluutváření dobovým tiskem, literáty a umělci, studentským hnutím, události pohledem osobních svědectví, pohnutých příběhů a rodinných historií, dochovaných pramenů atd.
- studenty seznámíme s našimi nedávnými dějinami a jejich aktéry, příčinami a důsledky zhoubných ideologií jinou formou, než nabízí běžná zevrubná výuka – kombinace tradičních i netradičních přístupů či metod jako komunikační a tvůrčí výchova – studenti nejsou pouhými pasivními příjemci dávek faktografických informací, ale naopak aktivními spolutvůrci, partnery v hledání odpovědí (kreativita, rozvoj verbálních schopností, prezentace názorů před širším fórem posluchačů, workshopy, práce s texty, archiváliemi atd. atd.)
- rozšíření okruhu zapojených učitelů a studentů mimo Ostravu, nabídka spolupráce pro jiné střední školy - výměna postřehů, nápadů, myšlenek, vzájemná inspirace
- metodické materiály a náměty pro zúčastněné pedagogy
 

  • Publikováno: 18.3.2013

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba