gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Švýcarský sociolog Michal Arend představil na naší škole šoa očima přeživších

Termín konání akce: 7.4.2016

7. dubna 2016 zavítal na naší školu vzácný host, švýcarský sociolog Michal Arend. Představil studentům dějepisných seminářů a kvart program, který realizuje v rámci projektu Zmizelí sousedé. Zastřešuje jej Židovské muzeum v Praze za podpory Zapomenutí z.s. Vypověděl během své přednášky studentům svědectví příslušníků druhé generace přeživších holocaustu, uvedl je rovněž do kontextu tématu emigrace v dějinách a současné uprchlické vlny. Přirozeně tak otevřel prostor pro dotazy studentů, následnou diskusi a psaní studentských reflexí.

Michal Arend je švýcarský sociolog, který se narodil v Československu. Po čtyřiceti sedmi letech exilu se rozhodl vrátit do rodné země, aby na školách přednášel o svých zkušenostech s emigrací a uprchlické vlně.

Během hodiny a půl se studenti seznámili se stručným přehledem dějin Židů v Čechách a na Moravě, hlavní důraz setkání však náš host kladl na normální a každodenní život a asimilaci velké většiny Židů v předválečné době a na to, jak se tento život postupně začal měnit před 2. světovou válkou a během ní. Jak byli Židé postupně zbavování lidské důstojnosti (stále početnější zákazy) a jakou roli sehrávalo mlčení většiny. Michal Arend poodhalil na základě svého osobního příběhu různé osudy přímých obětí i svědků. Zaměřil se na udávání a zbabělost, na pouhé přizpůsobení se okolnostem, které stojí proti statečnosti a nasazení vlastního života, a také na chování člověka v mezních situacích.

V rámci programu ŽIVOT POTOM: Holocaust očima potomků přeživších potomci přeživších vypráví o životě a zážitcích svých rodičů před, během a po jejich utrpení v koncentračních táborech, ale také o tom, co prožili oni sami jako jejich děti poznamenané nejen holocaustem, ale i dalšími zlomy, stíny a krizovými obdobími novějších dějin ČR. Specifická perspektiva vyprávění z pohledu příslušníků druhé generace je hlavní znak, kterým se tento projekt odlišuje od jiných podobných iniciativ. Používají se materiály z rodinných sbírek, archivů, natočené či napsané individuální vyprávění a osudy, data a publikace Aleny Heitlingerové „Ve stínů holocaustu a komunismu“ a jiných pramenů či zdrojů.

Vedení projektu: Michal Arend, Busslingerstrasse 7b, CH-5452 Oberrohrdorf
Spolupráce a podpora v ČR: Marta Vančurová, Zmizelí sousedé (projekt Židovského muzea v Praze realizovaný za podpory Zapomenutí, z.s.

Osnova programu ŽIVOT POTOM: Holocaust očima potomků přeživších:

 Učitel , přednášející, všichni 

 

čas

Organizační úvod, představení hosta, význam projektu ŽIVOT POTOM ve vztahu k tématu holocaustu

0-5‘

Krátké osobní představení a úvod přednášejícího Michala Arenda

5-10‘

Židovské osídlení a židovské památky v okolí

10-15

Hana Arendová: Představení matky a líčení jejího života a zážitků před, během a po druhé světové válce

15-30’

Hanuš Arend: Představení otce a líčení jeho života a zážitků před, během a po druhé světové válce

30-45’

Přestávka

 

Michal a Eva Arendovi: Náš rodinný život po návratu rodičů z Osvětimi

0-5´

Jaké to bylo v jiných rodinách židovských přeživších?

5-10´

Michal Arend: Pražské jaro a počátky mého židovského uvědomování

10-15

Michal Arend: Emigrace a další etapy a mezniky v mém životě

15-20

Co z toho všeho plyne a jak se z toho můžeme poučit? Osobní shrnutí a závěry přednášejícího

20-30

Diskuze

30-40

Písemný feedback studentů

40-45

  • Publikováno: 7.4.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba