gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ukázkové hodiny pro žáky a učitele základních škol

Projektová činnost na naší škole běží na plné obrátky, škola se stále vybavuje novými počítači, multimediálními prostředky, interaktivními tabulemi, laboratorními pomůckami, sluchátkovými systémy a dalšími ještě v nedávné minulosti nevídanými pomůckami. Učitelé se s tímto moderním vybavením učí pracovat a přibližují tak výuku na naší škole staré dobré Komenského zásadě názornosti. S nabytými zkušenostmi jsme rozhodli podělit s učiteli základních škol a jejich žáky.

V úterý 12. 1. se tedy u nás na naše pozvání sešlo zhruba šedesát žáků ostravských základních škole se svými učiteli. Během dvou vyučovacích hodin jsme skupinkám žáků umožnili vyzkoušet si ve čtyřech blocích práci v odborných učebnách – v učebně angličtiny, biologie, fyziky a podle vlastního výběru v učebně němčiny, francouzštiny nebo španělštiny.

V jazykových učebnách jsme pro žáky připravili interaktivní metody práce ve sluchátkových jazykových učebnách, výukové on-line hry a výukové programy na interaktivní tabuli, v učebně biologie si mohli vyzkoušet výrobu mikroskopického preparátu, pozorování pomocí různých typů mikroskopů (stereomikroskopy, optické mikroskopy, digitální mikroskopy) a v laboratoři fyziky byla připravena ukázka fyzikálních experimentů měřených a vyhodnocovaných počítačem pomocí systému ISES (např. z oblasti akustiky a elektřiny).

Zatímco žáci zkoumali, měřili, ověřovali, učili se a přitom všem se bavili, učitelé ze základních škole se seznámili s možnostmi moderních učeben a nasbírali od našich učitelů informace o tom, jak probíhal projekt Aplikace moderních výukových trendů na gymnáziu realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, z jehož grantu jsme mohli nákladné vybavení v celkové hodnotě 4 miliónů korun pořídit.

Cíl našeho setkání byl úspěšně naplněn – děti se dozvěděly mnoho nového, učitelé si navzájem vyměnili zkušenosti a nakonec i Komenský by z nás měl radost.

Jana Huvarová
 

  • Publikováno: 18.1.2010

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba