gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Úspěch našich studentek v soutěži Voda a životní prostředí (listopad 2014)

Termín konání akce: 11.11.2014

 Soutěžní tým tvořený Janou Michalcovou, Ladou Bartoňkovou a Michaelou Provazovou ze septimy A získal dne 11. 11. na závěrečném workshopu k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje na Vysoké škole báňské ocenění za svou odbornou práci, poster a prezentaci a v silné konkurenci středních škol se umístil na hezkém třetím místě.

V rámci soutěže jsme mohli navštívit vodní díla v našem kraji (Slezská Harta, Kružberk, Morávka), Úpravnu vody Vítkov, Bochemii, a.s., ÚČOV Ostrava-Přívoz a laguny v Horní Suché na Karvinsku, kde jsme mohli sledovat vliv těžby na životní prostředí. Absolvovali jsme také odborné semináře, setkali se s odborníky na vodohospodářskou problematiku a vyzkoušeli si práci v laboratořích VŠB-TUO, HGF a gymnázia.

Práce studentek je zaměřena nejen na hospodaření s vodou, stanovení kvality vody posouzením vybraných ukazatelů, ale také na posouzení ekotoxicity kontaminant vodního prostředí Černého příkopu s využitím testu inhibice růstu okřehku menšího.

Nutno podotknout, že třetí místo získaly studentky i přes počáteční handicap způsobený nízkou kvalitou vytištěného posteru a pro vlastní přínos a obsah odborné práce mohly pomýšlet i na umístění vyšší.

Studentky si ze soutěže odnesly nejen hodnotné ceny a finanční odměnu 5000 Kč, ale také spoustu zážitků a cenných odborných zkušeností, které jistě v budoucnu uplatní.

Mgr. Martin Fluksa

  • Publikováno: 19.11.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba