gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Úspěchy dějepravců septimánů na na poli historickém!

Termín konání akce: 11.4.2013 - 11.4.2013

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě (MěV ČSBS) pořádal již 3. ročník studentské vědomostní soutěže ”Xenofobie, rasismus, neonacismus”. V ní naši čtyři studenti obstáli výborně a všichni získali nejvyšší ocenění v první skupině i věcné ceny - počítačové tablety!

Letošní soutěžní téma bylo nejen historické, ale vysoce aktuální - ”Xenofobie, rasismus, neonacismus”. Školní kolo proběhlo na našem gymnáziu v únoru, účastnilo se jej formou historického znalostního testu téměř čtyřicet studentů. Do druhého kola soutěže byli vysláni nejlepší čtyři řešitelé, kteří obeslali porotu svými eseji na výše uvedené téma. Studenti museli tedy vyjádřit své myšlenky a postřehy na základě studia literární formou.

Vyhodnocení letošního ročníku soutěže se uskutečnilo 11. dubna 2013 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde byla instalována putovní výstava "Mnichov, okupace, osvobození". Zároveň mohli rozprávět s hosty a pamětníky války či odboje, Luďkem Eliášem, který celou akci moderoval, či panem Michalem Salomonovičem, hlavním hodnotitelem studentských prací.

Vyvrcholením akce bylo předávání cen vítězům. Této soutěže se rovněž zúčastnili i naši čtyři studenti, jmenovitě Petr Januschka, Martin Ormandy, Sandra Mikulcová a Varvara Šatunova (všichni ze septimy B). Všichni čtyři v soutěži nanejvýš uspěli a za své zdařilé esejistické práce obdrželi tablety.

Gratulujeme!
 

Zde přinášíme článek o soutěži z pera Ing. Jaromíry Michálkové z  MěV ČSBS Ostrava

3. ročník studentské znalostní soutěže v Ostravě

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Ostrava připravil, již po úspěšných dvou ročnících, 3. ročník studentské znalostní soutěže pro ostravské střední školy. Předcházející dva ročníky byly zaměřeny na téma „Novodobé dějiny našeho státu“, pro letošní 3. ročník bylo zvoleno vysoce aktuální téma „Rasismus, xenofobie, neonacizmus“. Soutěž byla vyhlášena v červnu loňského roku na Výstavišti Černá louka v Ostravě u příležitosti Knižního veletrhu, kdy se současně uskutečnilo vyhodnocení 2. ročníku a předání cen vítězům. Tradičně již, jako v předešlých ročnících, převzal nad soutěží záštitu hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák.

Celkem bylo osloveno 35 ostravských středních škol, přičemž do soutěže se zapojilo 17 z nich. První kolo soutěže probíhalo na školách, kde studenti formou písemného testu odpovídali na 15 otázek z dané problematiky. Do soutěže se zapojilo na dvěstě studentů a vyučující pak sami zhodnotili jejich odpovědi a vybrali dva nejlepší, kteří postoupili do druhého kola.

Pro druhé kolo byly připraveny tři tématické okruhy dle zadání a studenti měli vypracovat formou eseje povinné téma „Neonacizmus“ a ze zbývajících dvou si mohli zvolit buď „Rasismus“, nebo „Xenofobii“. Výsledné práce pak zaslali na Městský výbor ČSBS Ostrava a odborná komise poté hodnotila nejen věcnou správnost, ale především to, jak se mladí dovedli vypořádat s literárním pojetím, dále jejich vlastní přístup, názorovou vyhraněnost a jejich pohled do budoucna.

Do druhého kola odeslalo své práce 32 studentů. Hodnocení jednotlivých prací nebylo vůbec jednoduché, neboť spousta definicí byla ve studentských pracích shodná. Komise proto rozhodla zařadit práce studentů do dvou skupin, přičemž zajímavější a nápaditější vlastní přístup k jednotlivým tématům pojalo 15 studentů, kteří zaujali místo v první skupině. Do druhé skupiny bylo zařazeno zbývajících 17 prací.

Slavnostní vyhodnocení soutěže a předání hodnotných věcných cen z oblasti elektroniky proběhlo na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje 11. 4. 2013 za účasti vedoucího Kanceláře hejtmana PaedDr. Kuchaře. Součástí vyhodnocení byla i expozice tří panelů putovní výstavy „Mnichov-okupace-osvobození“, na jejímž zpracování se podíleli studenti Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítkovicích. V neformální debatě se pak přítomní shodli, že současná mládež dokáže přemýšlet nad současností a nad jejími negativními jevy, formulovat své názory a vnímat atmosféru ve společnosti.

 

  • Publikováno: 17.4.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba