gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Úspěchy našich studentů

Úspěchy našich studentů na poli historickém!

Vědomostní soutěž Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě (MěV ČSBS).
První kolo letošní dějepisné soutěže MěV ČSBS proběhlo na jednotlivých ostravských středních školách, zapojilo se celkem 14 škol, což je přibližně 45% z oslovených.
 

Druhé kolo soutěže se uskutečnilo ve středu 12. října 2011 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Slavnostního uvítání všech přítomných se ujal Luděk Eliáš pamětník a člen MěV ČSBS, který hned v úvodu předal slovo náměstkyni hejtmana pro školství Věře Palkové, která vyjádřila potěšení nad množstvím studentů, zapojených do této soutěže a popřála všem mnoho úspěchů. Do druhého kola postoupilo 29 studentek a studentů, nejlepších řešitelů, po třech z každé zapojené školy. Soutěžní klání trvalo hodinu a půl, v tomto čase měli studenti za úkol vypracovat esej na položené otázky zaměřené k nejnovějším českým dějinám 20. století se zvláštní pozorností k dějům 2. světové války. Studenti mohli náměty čerpat z besed pořádaných s pamětníky z řad ČSBS.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo 18. října 2011 na výstavišti Černá louka v rámci výstavy „Mnichov-okupace-osvobození“, kde byli všichni účastníci soutěže pozváni. K naší radosti byli studenti Gymnázia Olgy Havlové Radek Duda, Martin Kopl a Viktor Michnáč za své práce oceněni a obdrželi Pamětní list MěV ČSBS podepsaný gen. Mikulášem Končickým, čerstvým držitelem Řádu Bílého lva. Zároveň byli obdarováni velmi hodnotnými a praktickými cenami (PC tablety, knižní publikace).

Šumná Ostrava 2011 na Wichterlově gymnáziu

Čtvrtý ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava zná jména vítězů. Z 96 účastníků korespondenčního kola vybrala soutěžní porota 32 nejlepších řešitelů, kteří byli pozváni do finálového klání. Téma letošního ročníku „kdybych se narodil před sto lety“ napovídalo, že se soutěžní otázky budou týkat nejen předválečných ostravských reálií, ale i dějin tzv. Velké války“, prvního československého odboje a prvních let existence československého státu. Krátce po poledni organizátoři vyhlásili výsledky 4. ročníku Šumné Ostravy.

V 2. věkové kategorii (žáci SŠ) se ve finále se střetli zástupci čtyř ostravských gymnázií: Gymnázia Olgy Havlové, Gymnázia Fr. Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka, Gymnázia Hladnov a Wichterlova gymnázia. Na stupních vítězů se umístili:

1. Štěpán Jílka (Wichterlovo gymnázium), 2. Ondřej Češka,3. Tereza Samadzai (oba z Gymnázia Olgy Havlové). Bodové rozestupy na prvních třech místech byly letos opravdu minimální – mezi prvním a třetím místem to bylo pouhých 1,5 bodů.

Našim úspěšným studentům blahopřejeme a věříme, že jejich úspěch budou pro ty mladší inspirací pro další ročníky dějepisných soutěží v příštích letech!

 

  • Publikováno: 2.11.2011

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba