gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Úspěchy studentů GOH v 5. ročníku Šumné Ostravy

Termín konání akce: 18.10.2012

Pátý ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava vyvrcholil slavnostním finále na Wichterlově gymnáziu. Učitel dějepisu této školy, Pavel Měrka, je "duší" a hlavním organizátorem celého týmu dějepisářů tohoto unikátního projektu. Závěrečného klání se 18. října zúčastnilo 33 nejlepších řešitelů korespondenčního kola. Tématu letošního 5. ročníku Ostrava židovská se týkaly i otázky letošního finálového kola. Řešitelé museli zvládnout znalost reálií z dějin národa, který musel projít obdobím perzekucí a útlaku, stejně jako povědomí o slavných Židech zapsaných do naší kultury a historie. Do finále postoupili v I. kategorii dva a ve II. kategorii šest našich studentů. Ve finále pak zástupci GOH "vybojovali" jedno první a dvě třetí místa!

Finále Šumné Ostravy je každoročně doplněno setkáním se vzácnými hosty. Letos organizátoři pozvali pana Luďka Eliáše (*1923 ve Slaném), vězně nacistických koncentračních táborů (Terezín, Birkenau, Sachsenhausen), účastníka pochodu smrti. Jeho přednáška byla nejen jedinečným svědectvím o holocaustu, ale i apelem na mladou  generaci, aby nikdy v budoucnu nedopustila opakování podobných zvěrstev.

Korespondenční kolo letošní “Šumné” bylo věnováno tragickému životnímu příběhu ostravského výrobce rolet a žaluzií, pana Eduarda Grafa (1893 – 1943). Finále se zúčastnila PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy, která se osobností Eduarda Grafa dlouhodobě zabývá. Přednáška paní Przybylové byla zajímavá hned z několika hledisek: doplnila znalosti soutěžících novými poznatky a umožnila žákům nahlédnout do metodologie historikovy práce. Do okamžiku, kdy z pouhého jména a příjmení začínají vyvstávat fragmenty lidského příběhu a kdy bádání vyústí v cestu plnou dobrodružství.

Posledním hostem letošní Šumné Ostravy byla paní Kateřina Suchánková, spoluautorka projektu Naši nebo cizí, Židé ve 20. století. Seznámila posluchače se základními smyslem podniku, kterým je změnit náhled na soužití Čechů, Židů a dalších etnických skupin. Projekt Židovského muzea v Praze a Institutem Terezínské iniciativy zahrnuje celou řadu aktivit: od workshopů k tvorbě metodických materiálů pro učitele a putovních výstav.

Před vyhlášením výsledků soutěže byl ještě představen almanach “Šumné”. V jeho příloze autoři a organizátoři letos publikovali jedinečná svědectví o zaniklém světu ostravských biografů. Vzpomínky pamětníků zaznamenané účastníky soutěže na chvíli zpřítomnily dnes už neexistující kina Edison, Lípa, Vítek, Svoboda, Elektra…

Výsledky soutěže

V 1. věkové kategorii na pomyslné “bedně” stanuli: Pavel Vítek (ZŠ Matiční 5) – 1. místo, Karolína Boháčová (Matiční gymnázium) – 2. místo a Jakub Lípa (Gymnázium Olgy Havlové – 3. místo).

Ve 2. věkové kategorii zvítězila Kristýna Hynková (Gymnázium Olgy Havlové), 2. místo obsadila Eliška Šidíková (Gymnázium Volgogradská) a na bronzovém stupni se umístil Josef Masopust (Gymnázium Olgy Havlové).Organizátorům děkujeme a našim studentům blahopřejeme k vynikajícím výsledkům!
 

  • Publikováno: 22.10.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba