gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Velikonoční mše v podání pěveckého sboru GOH

Termín konání akce: 15.4.2012

Nejen půlnoční mše může být doplněna zpěvem sboru

V neděli 15. dubna 2012 zazpívali studenti pěveckého sboru našeho gymnázia na mši svaté v Kostele Krista Krále Ostrava-Svinov. V průběhu bohoslužby zazněly všechny části Truvérské mše Petra Ebena za klavírního doprovodu paní Kovářové (maminka naší primánky), na flétny hrály Barbora Mužíková z kvinty a Adéla Sedláčková ze sekundy.

Po bohoslužbě poděkovali sboru všichni věřící dlouhým potleskem. Také nás potěšila slova chvály pana faráře P. Jana Larische, Th.D., který popřál našim studentům hodně studijních i osobních úspěchů.

Velikonoční mše

  • Publikováno: 23.4.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba