gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Vydáváme knihu "Společně dějinami"

Naše gymnázium vydává ve spolupráci s nakladatelstvím MONTANEX knihu „Společně dějinami“, dokumentující 5 ročníků studentských konferencí na GOH v Ostravě-Porubě. Jejími autory jsou organizátoři jednotlivých konferencí, učitelé Petr Šimíček, Jiří Sovadina a Tom Rett.

Publikace je ojedinělým sborníkem textů středoškolských studentů, jejich učitelů i hostů jednotlivých konferencí, kteří reflektují vybraná témata z dějinných údobí Ostravy od 2. světové války po konec 80. let. Cenný je především pohled mladé generace na zásadní dějinné zlomy (válka a holocaust, léta 1948 a 1968, období normalizace aj.), který vychází z rodinných historií, studia dobových materiálů, diskusí s odborníky i pamětníky a dalších aktivit doprovázejících každou konferenci. Kniha tak přibližuje neotřelým způsobem zásadní údobí naší novodobé historie nejen vrstevníkům našich studentů, ale zároveň čtenářům starších ročníků. Texty i obrazové pasáže jsou v této pamětní a zároveň praktické, metodické knize v rovnováze a navzájem se doplňují. Součástí publikace je multimediální DVD, shrnující veškeré prameny, prezentace, pracovní texty i sborníky ze všech konferencí, díky kterému mohou čtenáři s jednotlivými tématy dále a hlouběji pracovat.

Věříme, že má smysl se věnovat tematice novodobých dějin nad rámec běžné dějepisné výuky, protože tato práce má své trvalé a překvapivé výsledky.

  • Publikováno: 10.12.2010

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba